Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A
RSS

Aktualności

 • Ekogala 2016 – międzynarodowe targi produktów i żywności wysokiej jakości

  01.12.2016
   

  W dniach 8-9 grudnia 2016 r. w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym w Jasionce k. Rzeszowa odbędzie się X edycja EKOGALI – międzynarodowych targów produktów i żywności wysokiej jakości.

  Organizatorami imprezy są: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Rzeszowa, Prezes Związku Stowarzyszeń „Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego” oraz Wójt Gminy Trzebownisko.

   

   
 • Relacja z warsztatów zdobienia metodą Decoupage

  28.11.2016
   

  Warsztaty zdobienia metodą Decoupage odbyły się w dniu 25 listopada br. w biurze LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”. Ich uczestnikami były osoby zamieszkujące teren działania LGD tj. gmin: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno Roźwienica oraz Miasta Radymna.

   
 • „Z babcinej spiżarni”

  21.11.2016
   

  W sobotę 19 listopada, w Domu Kultury w Maleniskach (Gmina Pawłosiów) odbył się Zjazd Integracyjny Kół Gospodyń Wiejskich z Powiatu Jarosławskiego, połączony z VI edycją konkursu „Z Babcinej Spiżarni”.

   
 • Zakończono szkolenia dla społeczności lokalnej obszaru LGD

  15.11.2016
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” zakończyła cykl szkoleń dla społeczności lokalnej obszaru LGD. Odbyły się one w dniach od 7 do 10 listopada br. Celem szkoleń było omówienie założeń i warunków jakie należy spełniać ubiegając się o przyznanie pomocy w ramach poszczególnych przedsięwzięć zawartych w LSR. Uczestniczyli w nich reprezentanci trzech sektorów - publicznego, społecznego i gospodarczego: lokalni liderzy, przedstawiciele: JST, organizacji pozarządowych, klubów sportowych, członkinie KGW, przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne.

   
 • Nabór na warsztaty zdobienia metodą Decoupage

  10.11.2016
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” zaprasza na bezpłatne warsztaty zdobienia metodą Decoupage.

  Warsztaty odbędą się w dniu 25.11.2016 r. /piątek/ o godz. 10.00 w biurze LGD w Jarosławiu, ul. Kościuszki 26.

  Do udziału w warsztatach zapraszamy osoby dorosłe będące mieszkańcami gmin wchodzących w skład LGD, tj.: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno Roźwienica oraz Miasta Radymna.

   
 • Zmiana godzin pracy biura

  04.11.2016
   

  Uprzejmie informujemy, że w związku ze szkoleniami dla mieszkańców obszaru LGD, Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” w dniach 7 - 10.11.2016 r. będzie czynne w godzinach od 8.00 do 14.30.

   
 • Zakończono proces zmiany kryteriów

  27.10.2016
   

  Szanowni Państwo!

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „ Z Tradycją w Nowoczesność” informuje, że zgodnie z §4 pkt 2 Procedury ustalania kryteriów wyboru operacji i grantobiorców oraz ich zmiany, podczas Walnego Zebrania Członków LGD w dniu 24.10.2016 r. uchwałą XXXI/177/2016 r.,  zatwierdzono zaktualizowane Kryteria wyboru operacji oraz Kryteria wyboru operacji w ramach projektów grantowych.

   
 • Bezzwrotna dotacja z Unii Europejskiej

  21.10.2016
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” informuje o możliwości wzięcia udziału w projekcie „Własny biznes to jest to”. Projekt będzie realizowany przez Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno - Gospodarcze we współpracy z Miastem Jarosław. W ramach którego można otrzymać wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 45 000 zł.

   
 • Wyjaśnienia i interpretacje dotyczące ubiegania się o dofinansowanie w ramach PROW 2014 - 2020

  21.10.2016
   

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Departament Działań Delegowanych przedstawia wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

   

   
 • Szkolenia dla mieszkańców obszaru LGD

  18.10.2016
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” zaprasza mieszkańców Gmin Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno i Roźwienica oraz Miasta Radymna zainteresowanych pozyskiwaniem środków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 do udziału w szkoleniach.

   
 • Walne Zebranie Członków LGD

  17.10.2016
   

  Serdecznie zapraszam na posiedzenie Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia  „Z Tradycją w Nowoczesność”, które odbędzie się w dniu  24.10.2016 roku o godzinie 14:00 w świetlicy wiejskiej w Mokrej (Gmina Roźwienica).

   
 • Stypendia pomostowe zostały przyznane

  11.10.2016
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” z wielką przyjemnością informuje, że wszystkim osobom rekomendowanym do otrzymania stypendiów pomostowych „Dyplom z marzeń” zostało ono przyznane.

  Serdecznie gratulujemy bardzo dobrych wyników w nauce i życzymy dalszych sukcesów!

   
 • Konsultacje w zakresie aktualizacji kryteriów wyboru operacji oraz grantobiorców

  03.10.2016
   

  Szanowni Państwo,

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” ogłasza konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji kryteriów wyboru operacji i grantobiorców. Podjęte działania odbywają się zgodnie z procedurą ustalania kryteriów wyboru operacji i grantobiorców oraz ich zmiany.

   

   
 • Weź udział w projekcie „Własny biznes to jest to”

  02.09.2016
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” informuje o możliwości wzięcia udziału w projekcie „Własny biznes to jest to”. Projekt będzie realizowany przez Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno - Gospodarcze we współpracy z Miastem Jarosław. W ramach którego można otrzymać wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 45 000 zł. Termin rekrutacji do udziału w projekcie trwa od 01.09.2016 r. do 16.09.2016 r.

   

   
 • Lista wniosków rekomendowanych do Programu Stypendiów Pomostowych „Dyplom z marzeń”

  29.08.2016
   

  Z przyjemnością informujemy, że w dniu 26.08.2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej, która dokonała wstępnej kwalifikacji kandydatów do Programu Stypendiów Pomostowych „Dyplom z marzeń”. Kryteriami wyboru był algorytm oraz wysokość dochodu na jednego członka rodziny. Wnioski wraz załącznikami przesłane zostały do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi. Pozostałe wnioski tworzą listę rezerwową.

   

   
 • Wzory formularzy wniosków i umów

  28.07.2016
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” informuje potencjalnych beneficjentów zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach PROW 2014-2020, że na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zostały zamieszczone wzory formularzy wniosków i umów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie  na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

   
 • Ulotka informacyjna

  19.07.2016
   

  Szanowni Państwo

   

  W związku z rosnącym zainteresowaniem potencjalnych beneficjentów pozyskiwaniem środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” wydała ulotkę informacyjną.  Ulotka zawiera główne cele Programu oraz przedsięwzięcia w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z tym wydawnictwem.

   
 • Numer Identyfikacyjny ARIMR dla Beneficjentów PROW 2014 - 2020

  05.07.2016
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” w oparciu o zapisy Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"” przypomina przyszłym Beneficjentom, którzy będą zainteresowani składaniem wniosków o pomoc w ramach działań PROW 2014-2020, iż jednym z niezbędnych dokumentów jest posiadanie numeru identyfikacji producenta nadawanego zgodnie z ustawą z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

   
 • Stypendia pomostowe – Dyplom z marzeń 2016/2017

  22.06.2016
   

  Szanowni Państwo,

  Z przyjemnością informujemy, że przystąpiliśmy do XV edycji Programu Stypendiów Pomostowych. W roku akademickim 2016/2017 nasza organizacja planuje przyznać 7 stypendiów w wysokości 500 zł. miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy maturzystom mieszkającym na obszarze działania LGD, tj. gmin: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Roźwienica oraz miasta Radymna.

   

   
 • Dzień Otwarty Telewizji Rzeszów

  14.06.2016
   

  W dniu 12 czerwca br. TVP3 Rzeszów przygotowała szczególną atrakcję dla wszystkich, chcących poznać pracę telewizji „z drugiej strony ekranu”. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” wzięła udział w Dniu Otwartym Telewizji Rzeszów. Naszą LGD reprezentowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Lipniku. Panie zapewniły odwiedzającym degustację potraw regionalnych.