Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A
RSS

Aktualności

 • Relacja ze spotkania konsultacyjnego

  09.03.2020
   

  W dniu 06.03.2020 r. w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” odbyło się spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców obszaru LGD, podczas którego omówiono założenia i warunki, jakie należy spełniać, aby uzyskać pomoc w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Spotkanie poprowadziła Pani Monika Hadrych – Dyrektor Biura LGD. Na zakończenie spotkania wśród jego uczestników przeprowadzono badanie satysfakcji lokalnych wnioskodawców na temat wsparcia przez LGD w realizacji założonych projektów, efektów podjętych działań.

   

   

   
 • Zakończono cykl szkoleń dla mieszkańców obszaru LGD

  06.03.2020
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” zakończyła cykl szkoleń oraz warsztatów edukujących potencjalnych beneficjentów w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie oraz prawidłowego rozliczania otrzymanego wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej.

   

   
 • Spotkanie konsultacyjne

  28.02.2020
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” zaprasza mieszkańców Gmin: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno i Roźwienica oraz Miasta Radymna, zainteresowanych pozyskiwaniem środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, do udziału w spotkaniu konsultacyjnym.

   
 • Ankieta badająca jakość udzielonego doradztwa.

  26.02.2020
   

  W celu oceny i ustawicznego podnoszenia jakości doradztwa świadczonego przez pracowników LGD „Z Tradycją w Nowoczesność ” prosimy uprzejmie o wypełnienie ankiety, dzięki której możliwe będzie zbadanie Państwa satysfakcji z otrzymanego doradztwa. Zawarcie w ankiecie swoich uwag i opinii pozwoli nam udoskonalić prowadzone formy wsparcia, dostosowując je do Państwa potrzeb.

   
 • Nabór na warsztaty zdobienia metodą Decoupage - Anioł z powertexu

  26.02.2020
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” zaprasza na bezpłatne warsztaty zdobienia metodą Decoupage – Anioł z powertexu.

   

  Warsztaty odbędą się w dniu 03.04.2020 r. /piątek/ o godz. 10.00 w Wiejskim Domu Kultury w Mokrej.

   

  Do udziału w warsztatach zapraszamy osoby dorosłe będące mieszkańcami gmin wchodzących w skład LGD, tj.: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno Roźwienica oraz Miasta Radymna.

   

   
 • Ogłoszenie o naborze 2/2020 z dnia 25.02.2020 r.

  25.02.2020
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

   

   
 • Ogłoszenie o naborze 1/2020 z dnia 25.02.2020 r.

  25.02.2020
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

   

   
 • Szkolenia dla mieszkańców obszaru LGD

  18.02.2020
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” zaprasza mieszkańców Gmin: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno i Roźwienica oraz Miasta Radymna do udziału w szkoleniach oraz warsztatach edukujących potencjalnych beneficjentów w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie oraz prawidłowego rozliczania otrzymanego wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej.

   
 • Relacja ze szkolenia oraz warsztatu refleksyjnego dla organów LGD

  17.02.2020
   

  W dniu 13.02.2020 r. w Restauracji Coloseum w Jarosławiu odbyło się  szkolenie dla organów Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność”, został również przeprowadzony warsztat refleksyjny dla uczestników spotkania.

   
 • Realizacja Projektu Grantowego z zakresu promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

  11.02.2020
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” zrealizowała Projekt Grantowy pn. „Promocja obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność w tym produktów i usług lokalnych z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań poprzez realizację działań promujących obszar LGD oraz wydanie publikacji" operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

   
 • Szkolenie oraz warsztat refleksyjny dla organów LGD

  07.02.2020
   

  W dniu 13.02.2020 r w Restauracji Coloseum w Jarosławiu odbędzie się szkolenie oraz warsztat refleksyjny dla organów Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność”.

  Tematem szkolenia będzie aktualnie obowiązujące przepisy dot. wdrażania LSR oraz aktualnie obowiązujące przepisów dot. pracy Rady.

   
 • Walne Zebranie Członków LGD

  07.01.2020
   

  Serdecznie zapraszam na posiedzenie Walnego Zebrania Członków LGD, które odbędzie się w dniu 14 stycznia 2020 r. o godzinie 14.00 w sali Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze, ul. Parkowa 1, 37 – 220 Kańczuga.

  Na podstawie § 15 ust. 2 pkt 4 Statutu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków LGD.

   
 • Biuletyn informacyjny - grudzień 2019 r.

  20.12.2019
   

  Biuletyn informacyjny - grudzień 2019 r.

   
 • Życzenia Świąteczne

  18.12.2019
   

   
 • Konsultacje Społeczne

  18.12.2019
   

  Szanowni Państwo,

   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” ogłasza konsultacje społeczne dotyczące rozdysponowania wygospodarowanych oszczędności w związku z przeprowadzonymi naborami o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 106 917 zł

   

  Zwracamy się do społeczności lokalnej obszaru LGD tj. mieszkańców gmin: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Roźwienica oraz Miasta Radymna o wyrażenie swojej opinii, przedstawienie propozycji w zakresie ustalenia kierunku rozdysponowania środków finansowych w ramach LSR. Na tej podstawie LGD będzie miała możliwość dostosować zapisy LSR do wymogów i potrzeb społeczności lokalnej.

   
 • Relacja z warsztatów metodą Decoupage - stroik bożonarodzeniowy, bombka przestrzenna

  09.12.2019
   

  Warsztaty zdobienia metodą Decoupage odbyły się w dniu 06.12.2019 r. w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie. Ich uczestnikami byli mieszkańcy obszaru działania LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”. Warsztaty prowadziła Pani Małgorzata Szepelak, pomocą służyła również Pani Edyta Pławuszewska – obie Panie na co dzień pracują w firmie „Grafix” w Jarosławiu.  Podczas zajęć powstały piękne, świąteczne wianki, które ozdobią każdą ścianę, drzwi czy okna.

   
 • Relacja ze spotkania konsultacyjnego

  09.12.2019
   

  W dniu 04.12.2019 r. w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” odbyło się spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców obszaru LGD, podczas którego omówiono założenia i warunki, jakie należy spełniać, aby uzyskać pomoc w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

   
 • Zakończono cykl szkoleń dla mieszkańców obszaru LGD

  27.11.2019
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” zakończyła cykl szkoleń oraz warsztatów edukujących potencjalnych beneficjentów w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie oraz prawidłowego rozliczania otrzymanego wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej.

   

   
 • Spotkanie konsultacyjne

  27.11.2019
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” zaprasza mieszkańców Gmin: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno i Roźwienica oraz Miasta Radymna, zainteresowanych pozyskiwaniem środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, do udziału w spotkaniu konsultacyjnym.

   

   
 • Nabór na warsztaty zdobienia metodą Decoupage – stroik bożonarodzeniowy, bombka przestrzenna

  26.11.2019
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” zaprasza na bezpłatne warsztaty zdobienia metodą Decoupage – stroik bożonarodzeniowy, bombka przestrzenna

   

  Warsztaty odbędą się w dniu 06.12.2019 r. /piątek/ o godz. 10.00 w Świetlicy Wiejskiej w Urzędzie Gminy w Pawłosiowie, Pawłosiów 88,  37-500 Jarosław

   

  Do udziału w warsztatach zapraszamy osoby dorosłe będące mieszkańcami gmin wchodzących w skład LGD, tj.: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno Roźwienica oraz Miasta Radymna.

   

   
Strony: « Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 16 Następna »