Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A
RSS

Aktualności

 • Stypendia pomostowe zostały przyznane

  09.11.2020
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” z wielką przyjemnością informuje, że stypendium pomostowe „Dyplom z marzeń” zostało przyznane wszystkim osobom rekomendowanym.

   

  Serdecznie gratulujemy bardzo dobrych wyników w nauce i życzymy dalszych sukcesów!

   

   

   
 • Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym pt. "Najciekawsze miejsce Twojej okolicy"

  06.11.2020
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” serdecznie zaprasza dzieci i młodzież szkół podstawowych Gmin i Miast wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” do udziału w konkursie plastycznym pt. „Najciekawsze miejsce Twojej okolicy”.

   
 • Patronat - wsparcie dla Przedsiębiorców - sektor żywności wysokiej jakości

  05.11.2020
   

  Uprzejmie informujemy, iż MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp. k., realizuje projekt pn. „Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości” – zadania Anty-Covid. Jest on współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”.

   
 • Ankieta dotycząca badania satysfakcji lokalnych wnioskodawców na temat wsparcia przez LGD w realizacji założonych projektów, efektów podjętych działań

  03.11.2020
   

  Ankieta dotycząca badania satysfakcji lokalnych wnioskodawców na temat wsparcia przez LGD
  w realizacji założonych projektów, efektów podjętych działań.

   

   
 • Konsultacje w zakresie aktualizacji kryteriów wyboru operacji

  03.11.2020
   

  Szanowni Państwo,

   

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” ogłasza konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji kryteriów wyboru operacji. Podjęte działania odbywają się zgodnie z procedurą ustalania kryteriów wyboru operacji i grantobiorców oraz ich zmiany i są spowodowane dostosowaniem do aktualnie obwiązujących przepisów prawa.

   
 • Projekty zrealizowane z zakresu - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach przedsięwzięcia I Poprawa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej

  28.10.2020
   

  1. Stworzenie mieszkańcom i turystom warunków do rekreacji i wypoczynku oraz spędzania wolnego czasu poprzez stworzenie ciągu pieszego wraz z małą infrastrukturą nad zalewem ZEK w Radymnie

  2. Budowa ogólnie dostępnych placów zabaw w miejscowości: Świebodna, Rzeplin i Rozbórz Długi

  3.Wykonanie siłowni zewnętrznej przy budynku OSP w Pruchniku Nr 3 oraz placu zabaw przy stadionie sportowym w Hawłowicach

  4. Przebudowa budynku byłej szkoły w m. Wysocko

  5. Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Święte

   

   
 • Uproszczenia w Leaderze dla osób realizujących operacje w ramach poddziałania 19.2

  26.10.2020
   

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, że 10 września br. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020, poz. 1555).

   

   
 • Wyniki ponownej oceny wniosku w ramach naboru 4/2020 w zakresie zarzutów podniesionych w proteście

  14.10.2020
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” informuje, że Rada LGD na posiedzeniu w dniu 12.10.2020 r. dokonała ponownej oceny wniosku w zakresie zarzutów podniesionych w proteście w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 – „Rozwijanie działalności gospodarczej.

   
 • Folder Dobre Praktyki - wrzesień 2020

  08.10.2020
   

  Folder Dobre Praktyki - wrzesień 2020

   
 • Posiedzenie Rady LGD

  05.10.2020
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” informuje, że w dniu 12.10.2020 r. odbędzie się posiedzenie Rady LGD w celu ponownej oceny wniosku w zakresie zarzutów podniesionych w proteście w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 – „Rozwijanie działalności gospodarczej”.

   
 • Lista wniosków rekomendowanych do Programu Stypendiów Pomostowych „Dyplom z marzeń"

  30.09.2020
   

  Z przyjemnością informujemy, że w dniu 28.09.2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej, która dokonała wstępnej kwalifikacji kandydatów do Programu Stypendiów Pomostowych „Dyplom z marzeń”. Kryteriami wyboru był algorytm oraz wysokość dochodu na jednego członka rodziny. Wnioski wraz z załącznikami przesłane zostały do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi.

   
 • Wyniki przeprowadzenia autokontroli w ramach naboru 4/2020 w zakresie Rozwijania działalności gospodarczej w związku ze złożonym protestem

  17.09.2020
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” informuje, że Rada LGD na posiedzeniu w dniu 16.09.2020 r. dokonała autokontroli w zakresie zarzutów podniesionych w proteście w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 – „Rozwijanie działalności gospodarczej”.

   
 • Informacja o wynikach oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy - Poprawa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej

  28.08.2020
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” informuje, że organ decyzyjny LGD tj. Rada na posiedzeniu w dniu 24.08.2020 r. dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 5/2020 przeprowadzonego w terminie od 26.06.2020 r. do 09.07.2020 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie poprawy infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

   
 • Informacja o wynikach oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy – Rozwijanie działalności gospodarczej

  28.08.2020
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” informuje, że organ decyzyjny LGD tj. Rada na posiedzeniu w dniu 24.08.2020 r. dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 4/2020 przeprowadzonego w terminie od 26.06.2020 r. do 09.07.2020 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

   
 • Informacja o wynikach oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy - Podejmowanie działalności gospodarczej

  28.08.2020
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” informuje, że organ decyzyjny LGD tj. Rada na posiedzeniu w dniu 24.08.2020 r. dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 3/2020 przeprowadzonego w terminie od 26.06.2020 r. do 09.07.2020 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

   
 • Posiedzenie Rady LGD

  14.08.2020
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” informuje, że w dniu 24.08.2020 r. o godzinie 13.00 odbędzie się posiedzenie Rady LGD w celu oceny i wyboru operacji w związku z zakończonym naborem wniosków o przyznanie pomocy nr 5/2020 w zakresie Poprawy infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

   
 • Posiedzenie Rady LGD

  14.08.2020
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” informuje, że w dniu 24.08.2020 r. o godzinie 11.30 odbędzie się posiedzenie Rady LGD w celu oceny i wyboru operacji w związku z zakończonym naborem wniosków o przyznanie pomocy nr 4/2020 w zakresie Rozwijania działalności gospodarczej.

   
 • Posiedzenie Rady LGD

  14.08.2020
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” informuje, że w dniu 24.08.2020 r. o godzinie 9.00 odbędzie się posiedzenie Rady LGD w celu oceny i wyboru operacji w związku z zakończonym naborem wniosków o przyznanie pomocy  nr 3/2020 w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej.

   
 • Stypendia pomostowe - Dyplom z marzeń 2020/2021

  20.07.2020
   

  Z przyjemnością informujemy, że przystąpiliśmy do XIX Edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Program Stypendiów Pomostowych został zainicjowany w 2002 r. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizatorem jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w Łodzi. Nasza Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” uczestniczy w Programie od 2007 roku i przyznała już 101 stypendiów.

   
 • Biuletyn informacyjny - czerwiec 2020 r.

  30.06.2020
   

  Biuletyn informacyjny - czerwiec 2020 r.

   
Strony: « Poprzednia 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 20 Następna »