Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A
RSS

Aktualności

 • Przeliczenia kursowe wesprą budżet LGD

  21.01.2021
   

  Szanowni Państwo,

   

  Miło nam poinformować, że dzięki uwzględnieniu w budżecie LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” środków wynikających z przeliczeń kursowych będziemy mogli w ramach realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przeprowadzić kolejne nabory wniosków i wesprzeć zainteresowanych Beneficjentów.

   
 • Najpiękniejsza Wieś Podkarpacka 2020 r.

  14.01.2021
   

  W dniu 28 grudnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie Wicemarszałek Piotr Pilch uhonorował przedstawicieli lokalnych społeczności, którzy uplasowali się w pierwszej dziesiątce konkursu „Najpiękniejsza Wieś Podkarpacka 2020 r.”. Na 5 miejscu znalazła się miejscowość Łopuszka Mała z Gminy Kańczuga, członka naszej LGD.

   
 • Projekty zrealizowane z zakresu - Rozwijanie działalności gospodarczej w ramach przedsięwzięcia V Stworzenie warunków do powstania i zachowania istniejących miejsc pracy z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań

  04.01.2021
   

  1. Rozwijanie działalności gospodarczej poprzez zakup maszyn służących produkcji wyrobów stolarskich

  2. Podwyższenie konkurencyjności i innowacyjności firmy „MAJCHER” MARIAN MAJCHER poprzez budowę myjni samochodowej i wprowadzenie nowych usług

   

   
 • Komunikat Samorządu Województwa Podkarpackiego

  31.12.2020
   

  WAŻNE !!! Możliwość zmiany umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

   
 • Biuletyn informacyjny - grudzień 2020 r.

  28.12.2020
   

  Biuletyn informacyjny - grudzień 2020 r.

   
 • Życzenia Świąteczne

  21.12.2020
   

   
 • Relacja z zdalnych warsztatów zdobienia metodą Decoupage - „Bombka bożonarodzeniowa”

  17.12.2020
   

  Zadaniem uczestników warsztatów było wykonanie „Bombki bożonarodzeniowej” przy wykorzystaniu opublikowanego na stronie LGD filmu instruktażowego.

   

  Prowadzącą warsztaty była Pani Małgorzata Szepelak pracownik firmy Grafix w Jarosławiu, która krok po kroku objaśniała kolejne czynności przy tworzeniu bombki.

   
 • Pomoc na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej z ARiMR

  16.12.2020
   

  Szanowni Państwo!

   

  informujemy, że w terminie do 30.12.2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką dla dziecka z rodziny rolniczej.

   
 • Rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego

  15.12.2020
   

  Z wielką przyjemnością informujemy że, konkurs ekologiczny organizowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” pt. „Zabawka z recyklingu” został rozstrzygnięty.

   
 • Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

  15.12.2020
   

  Z wielką przyjemnością informujemy, że konkurs plastyczny organizowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” pt. „Najciekawsze miejsce Twojej okolicy” został rozstrzygnięty.

   
 • Film instruktażowy do wykonania „Bombki bożonarodzeniowej”

  10.12.2020
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” udostępnia wszystkim uczestnikom zdalnych warsztatów zdobienia metodą Decoupage – „Bombka bożonarodzeniowa” film instruktażowy niezbędny do wykonania pracy. Należy postępować zgodnie z zaleceniami osoby prowadzącej warsztaty tak, aby prawidłowo ją wykonać.

   

   
 • Walne Zebranie Członków LGD w formie E- głosowania

  08.12.2020
   

  Szanowni Państwo!

   

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „ Z Tradycją w Nowoczesność” działając na podstawie § 13 pkt 5 Statutu, zawiadamia o Walnym Zebraniu Członków LGD w formie E-głosowania, wyznaczając termin na oddanie ważnego głosu do dnia 15 grudnia 2020 r.

   
 • Webinarium „Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Funduszy Europejskich na lata 2014 -2020”

  03.12.2020
   

  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu zaprasza na bezpłatne webinarium „Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Funduszy Europejskich na lata 2014 -2020”.

   

  Webinarium odbędzie się 7 grudnia 2020 r. od 11:00 do 12:00 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mailowy oraz tytuł spotkania) na adres: lpi.przemysl@podkarpackie.pl i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

   
 • Inteligentne wioski (Smart Villages)

  02.12.2020
   

  Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD - The European Network for Rural and Development), która przedstawia czym wg Komisji Europejskiej są Smart Villages.

   
 • Konsultacje Społeczne

  24.11.2020
   

  Szanowni Państwo,

   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” ogłasza konsultacje społeczne dotyczące przeliczenia wartości budżetu LSR na walutę euro.

   

  Zwracamy się do społeczności lokalnej obszaru LGD tj. mieszkańców gmin: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Roźwienica oraz Miasta Radymna o wyrażenie swojej opinii, przedstawienie propozycji w zakresie ustalenia kierunku rozdysponowania środków finansowych w ramach LSR. Na tej podstawie LGD będzie miała możliwość dostosować zapisy LSR do wymogów i potrzeb społeczności lokalnej.

   

   
 • Nabór na zdalne warsztaty zdobienia metodą Decoupage - "Bombka bożonarodzeniowa"

  23.11.2020
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” zaprasza na bezpłatne zdalne warsztaty zdobienia metodą Decoupage – „Bombka bożonarodzeniowa”.

   

  Do udziału w zdalnych warsztatach zapraszamy osoby dorosłe będące mieszkańcami gmin wchodzących w skład LGD, tj.: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno Roźwienica oraz Miasta Radymna.

   
 • Informacje dotyczące konieczności potwierdzania kopii dokumentów za zgodność z oryginałem

  19.11.2020
   

  Zgodnie z przepisem §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 poz. 1196) cyt.

  „W przypadku gdy z przepisów wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy wynika obowiązek dołączenia do wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność, wniosku o wstąpienie do toczącego się postępowania lub wniosku o wypłatę płatności dokumentów w formie kopii:

  1) potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika lokalnej grupy działania, o której mowa w przepisach o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, podmiotu wdrażającego lub podmiotu, który wydał dokument, lub upoważnionego pracownika Agencji albo

  2) poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem

   

  – podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub stanu nadzwyczajnego wprowadzonego w związku z zakażeniami tym wirusem do tych wniosków można dołączyć kopie tych dokumentów bez wymaganego potwierdzenia lub poświadczenia za zgodność z oryginałem.„

   
 • Projekty zrealizowane z zakresu - Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach przedsięwzięcia V Stworzenie warunków do powstawania i zachowania istniejących miejsc pracy z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań

  17.11.2020
   

  1. Zakład usług stolarsko-ciesielskich oraz usług tartacznych

  2. Zakup maszyn i urządzeń w celu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej

  3. Zakup maszyn i urządzeń celem rozpoczęcia działalności gospodarczej w zakresie projektowania oraz montażu mebli i innych przedmiotów codziennego użytku z płyt wiórowych i drewna

  4. Zakup maszyn i urządzeń celem uruchomienia działalności gospodarczej

   
 • Zaproszenie do udziału w konkursie ekologicznym pt. "Zabawka z recyklingu"

  10.11.2020
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” serdecznie zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym pt. „Zabawka z recyklingu” placówki przedszkolne zlokalizowane na terenie Gmin i Miast wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania (LGD) Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” tj.: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Roźwienica oraz Miasto Radymno.

   
 • Stypendia pomostowe zostały przyznane

  09.11.2020
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” z wielką przyjemnością informuje, że stypendium pomostowe „Dyplom z marzeń” zostało przyznane wszystkim osobom rekomendowanym.

   

  Serdecznie gratulujemy bardzo dobrych wyników w nauce i życzymy dalszych sukcesów!

   

   

   
Strony: « Poprzednia 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 21 Następna »