Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

Ankieta na potrzeby tworzenia LSR 2023-2027

Szanowni Państwo!

 

W związku z pracami ukierunkowanymi na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” na lata 2023-2027, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety.

 

Wyniki ankiet pomogą nam określić cele, priorytety, mocne i słabe strony, szanse oraz zagrożenia obszaru objętego LSR Lokalnej Grupy Działania „Z Tradycją w Nowoczesność” w Nowym Okresie Programowania.

 

Ankieta elektroniczna