Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

ARiMR zaprasza do udziału w II edycji konkursu fotograficznego „Nowoczesna polska wieś”

Organizowany po raz drugi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa konkurs fotograficzny „Nowoczesna polska wieś”, podobnie jak jego ubiegłoroczna edycja, zakłada przedstawienie za pomocą zdjęć zmian, które dokonały się na polskiej wsi, ale także piękna terenów wiejskich. ARiMR zależy na zdjęciach rolników korzystających z nowoczesnych maszyn czy urządzeń, fotografiach pokazujących piękno polskich pól i terenów wiejskich, zdjęciach nowoczesnych budynków, w których prowadzona jest produkcja rolnicza, czy materiałach prezentujących prace polowe, ilustrujących życie kulturalne i społeczne współczesnej wsi.

 

Zdjęcia można przesyłać do 30 września 2022 r.

 

W konkursie „Nowoczesna polska wieś” może wziąć udział osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Z tego przedsięwzięcia wykluczeni są pracownicy ARiMR (w tym także osoby pozostające z ARiMR w stosunku cywilnoprawnym) oraz członkowie ich najbliższych rodzin (mąż, żona, dzieci, rodzice).

 

Fotografie, które otrzyma Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, będą wykorzystywane w działaniach informacyjno-promocyjnych pokazujących efekty osiągnięte dzięki dobremu wykorzystaniu środków wypłacanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE.

 

ZAŁOŻENIA KONKURSU

1. Konkurs trwa od dnia 25 lutego 2022 r. do dnia 30 września 2022 r.

2. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fotografująca posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych – z wyjątkiem pracowników ARiMR (w tym także osób pozostających z ARiMR w stosunku cywilnoprawnym) i członków ich najbliższych rodzin (mąż, żona, dzieci, rodzice).

 

Wszelkie informacje na temat konkursu zostały zamieszczone na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/arimr/arimr-zaprasza-do-udzialu-w-ii-edycji-konkursu-fotograficznego-nowoczesna-polska-wies