Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

Dotacje na realizację inicjatyw społecznych

Informujemy, że ruszył nabór wniosków w konkursie grantowym organizowanym w ramach projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, w którym młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i grupy samopomocowe z województwa podkarpackiego, mają szansę na pozyskanie od 2000 do 5 000 zł na realizację inicjatyw wpisujących się w sferę działalności pożytku publicznego. Pula środków, która zostanie przekazana na inicjatywy lokalne w 2016 roku wynosi 500 650zł.

O pozyskanie dotacji mogą ubiegać się młode organizacje pozarządowe działające nie dłużej niż 18 miesięcy, których budżet za ostatnie 12 miesięcy nie przekracza 25 tys. zł, grupy nieformalne oraz grupy samopomocowe składające się z minimum trzech osób, które podejmą wspólny wysiłek, aby ich społeczność się rozwijała, aktywizowała i wzmacniała. Realizacja inicjatyw, które nie mogą być krótsze niż 60 dni, mogą być realizowane od 1 kwietnia do 15 października 2016 r. Aby otrzymać dotację na ich realizację, należy złożyć wniosek w wersji elektronicznej do dnia 29 lutego 2016 roku do godziny 15:00.

Więcej informacji na temat samego projektu oraz zasad uzyskać można na stronie internetowej projektu:www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl

Bezpośredniej informacji o projekcie udzielają operatorzy projektu wg następującego podziału powiatów:

- niżańskiego, leżajskiego, przeworskiego, lubaczowskiego, jarosławskiego, przemyskiego i miasta Przemyśl- operator odpowiedzialny: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, tel. 790 688 622, (15) 841 13 31