Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

Informacja o wynikach oceny i wyboru wniosków o powierzenie grantu - Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” informuje, że organ decyzyjny LGD tj. Rada na posiedzeniu w dniu 11.06.2018 r. dokonała oceny i wyboru wniosków o powierzenie grantu w ramach naboru nr 2/2018/G przeprowadzonego w terminie od 09.04.2018 r. do 30.04.2018 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie promocji obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych.

 

W ramach naboru złożonych zostało 17 wniosków, 15 wniosków zostało wybranych do finansowania.