Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

Informacja o wynikach oceny i wyboru wniosków o powierzenie grantu - Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i turystycznego.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” informuje, że organ decyzyjny LGD tj. Rada na posiedzeniu w dniu 05.03.2018 r. dokonała oceny i wyboru wniosków o powierzenie grantu w ramach naboru nr 1/2018/G przeprowadzonego w terminie od 29.12.2017 r. do 26.01.2018 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i turystycznego.

 

W ramach naboru złożonych zostało 43 wniosków, 34 wnioski zostały wybrane do finansowania, 25 najwyżej ocenionych wniosków w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru mieszczą się w limicie środków przeznaczonych na ten nabór.