Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

Informacja o wynikach oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy - Poprawa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” informuje, że organ decyzyjny LGD tj. Rada na posiedzeniu w dniu 28.08.2019 r. dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 1/2019 przeprowadzonego w terminie od 24.06.2019 r. do 23.07.2019 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie poprawy infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

Wszystkie wnioski mieszczą się w limicie środków przeznaczonych na ten nabór.

Zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji w ramach LSR, wybrane wnioski zostały przekazane do dalszej weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.