Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

Inne projekty

 • Projekt: Targi Produktów Lokalnych LGD

  Lokalna Grupa Działania „Z Tradycją w Nowoczesność” otrzymała grant w ramach projektu „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Operatorem dotacji w kwocie 17 706,60 zł było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”.

 • Projekt: Akcja Piernikowa

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” wraz z partnerami, tj. Stowarzyszenie „Kobiety na Rzecz Odnowy Tradycji i Obyczajów”, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej oraz Podkarpacka Fundacja Pomocy i Rozwoju otrzymała dofinansowanie w kwocie 5 280,16 zł na realizację  zadania w ramach konkursu „Akademia słowa, umiejętności i realizacji” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacie „Pro Carpathia”.

 • OWOP- Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Z Tradycją w Nowoczesność" otrzymała dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, wspieranie realizacji zadania przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu pt.:  OWOP- Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych - Podniesienie potencjału wiejskich LGD-owskich organizacji pozarządowych w zakresie profesjonalnego działania na rzecz społeczności lokalnych.

 • Monitorowanie Startegii Wyrównywania szans edukacyjnych w Gminie Pawłosiów 2009-2014

  Na terenie Gminy Pawłosiów realizowany jest projekt Fundacji J.A. Komeńskiego "Monitorowanie gminnych strategii edukacyjnych" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Narodowa Strategia Spójności. Powołany został Komitet Monitorujący Strategię wyrównywania szans edukacyjnych w Gminie Pawłosiów na lata 2009-2014.

 • Projekt: Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich

  W listopadzie 2008 roku gmina Pawłosiów oraz Fundacja Z Tradycją w Nowoczesność przystąpiły do realizacji projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich” koordynowanego przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego. Projekt jest realizowany równolegle w czterech innych gminach: Kętrzyn i Lubawa – woj. warmińsko-mazurskie,  Kęsowo – woj. kujawsko – pomorskie, Cyców – woj. lubelskie.

 • Projekt: Rozbudowywanie instytucjonalnych zdolności Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”

  Lokalna Grupa Działania „Z Tradycją w Nowoczesność” otrzymała grant z Funduszu Współpracy – Fundusz dla Organizacji Pozarządowych na realizację projektu pt.: Rozbudowywanie instytucjonalnych zdolności Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” w celu poprawy jakości życia na wsi.
  Projekt skierowany jest do członków Rady LGD.

 • Projekt współpracy "KADR"

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność”, Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika- Nauka- Tradycja „PROWENT” oraz Lokalna Grupa Działania Ziemia Łańcucka w marcu 2014 roku rozpoczęły realizację projektu współpracy pod akronimem „KADR”.