Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

Kobiety zamieszkujące unijne wsie i miasta, będą miały szansę wziąć udział w konkursie i zdobyć nagrodę unijną „EU Prize for Women Innovators”

Zadaniem konkursu jest nagradzanie kobiet stojących za przełomowymi odkryciami lub innowacyjnymi projektami. Dzięki temu, Unia stara się zwiększać świadomość społeczną na temat potrzeby wzmocnienia udziału kobiet w opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań oraz budować pozytywne wzorce do naśladowania dla dziewczyn i kobiet z całego świata.

 

Nagroda przyznawana jest najbardziej utalentowanym kobietom z całej Unii i krajów stowarzyszonych w programie Horyzont Europa, które założyły odnoszącą sukcesy firmę i stoją za innowacyjnym rozwiązaniem funkcjonującym na rynku. Nagrodą zarządza Europejska Rada do spraw Innowacji oraz Agencja Wykonawcza MŚP, a zwycięzców wybiera niezależne jury ekspertów.

 

Kategorie:

 

Istnieją dwie kategorie nagród:

Women Innovators: trzy nagrody w wysokości 100 000 euro każda, przyznawane najbardziej utalentowanym innowatorkom z całej UE i krajów stowarzyszonych.

Rising Innovators: trzy nagrody po 50 000 EUR każda, przyznawane najbardziej obiecującym młodym innowatorkom w wieku do 35 lat.

 

Panie zgłaszające udział, mogą ubiegać się tylko o jedną nagrodę.

 

Kryteria:

 

Kwalifikujące się wnioski zostaną ocenione według 3 kryteriów:

Przełomowość innowacji — firma założona lub współzałożona przez wnioskodawcę dostarcza prawdziwie innowacyjny produkt lub usługę na rynku Unijnym.

Wpływ — produkt lub usługa odpowiada na konkretną potrzebę społeczną lub wyzwanie, przynosząc znaczne korzyści ludziom i/lub planecie.

Inspiracja — wnioskodawca odegrał kluczową rolę w sukcesie firmy i był wzorem do naśladowania dla innych kobiet i dziewcząt.

 

Konkurs prowadzony jest w języku angielskim, jednakże przyjmowane będą też wnioski w języku polskim

 

Zgłoszenia wysyłać można do godziny 17:00, 18 sierpnia 2022 roku.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej organizatora pod linkiem: https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/eu-prize-women-innovators_en