Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

Konsultacje Społeczne

Szanowni Państwo,

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” ogłasza konsultacje społeczne dotyczące przeliczenia wartości budżetu LSR na walutę euro.

 

Zwracamy się do społeczności lokalnej obszaru LGD tj. mieszkańców gmin: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Roźwienica oraz Miasta Radymna o wyrażenie swojej opinii, przedstawienie propozycji w zakresie ustalenia kierunku rozdysponowania środków finansowych w ramach LSR. Na tej podstawie LGD będzie miała możliwość dostosować zapisy LSR do wymogów i potrzeb społeczności lokalnej.

 

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie do 03.12.2020 r. do godziny 16:00

 

Aby zgłosić wnioski, uwagi czy postulaty prosimy pobrać i wypełnić Formularz, a następnie przesłać go w formie e-mailowej:  lgd.ztradycjawnowoczesnosc@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Z Tradycją w Nowoczesność" ul. T. Kościuszki 26, 37-500 Jarosław, bądź złożyć osobiście w godzinach pracy biura LGD.

 

Istnieje również możliwość skorzystania z punktu informacyjno-konsultacyjnego, który mieści się w biurze LGD przy ulicy T. Kościuszki 26 w Jarosławiu. W punkcie tym można uzyskać wszelkie informacje, wyjaśnienia oraz zgłosić swoje wnioski, uwagi czy postulaty dotyczące konsultacji. Przed przybyciem do biura prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny tel. 16 621-90-65.

 

Serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców obszaru LGD do zaprezentowania swoich opinii. Uwagi, które nie wpłyną do siedziby LGD w określonym terminie, bądź nie zostaną przedstawione na karcie uwag, nie będą uwzględniane.