Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

LGD podpisało umowę

W dniu 23 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego Lokalne Grupy Działania podpisały umowy o warunkach i sposobie realizacji opracowanych przez siebie LSR. W imieniu Zarządu LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” dokument podpisały Prezes Zarządu Jolanta Kędzior oraz Wiceprezes Zarządu Anna Bachnacka. Strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność finansowane będą w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich. Umowa opiewa na kwotę 9 509 500 mln. zł.

Dzięki podpisanej umowie w latach 2014 – 2020 ogłaszając nabory będziemy mogli udzielać wsparcia m.in.: przedsiębiorcom, JST czy organizacjom pozarządowym. Środki te będą wydatkowane zgodnie z zawartymi w LSR przedsięwzięciami tj. :

  1. Poprawa infrastruktury turystycznej, sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej.
  2. Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i turystycznego.
  3. Wsparcie inicjatyw kulturalno – edukacyjnych, w tym w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych.
  4. Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych.
  5. Stworzenie warunków do powstawania i zachowania istniejących miejsc pracy z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań.

 

Pierwsze nabory ruszą w II połowie 2016 roku.

 

Pliki do pobrania: