Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

Lista wniosków wybranych do finansowania - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiostw

Informujemy, że w terminie przewidzianym procedurą odwoławczą, do Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” wpłynęło jedno odwołanie od decyzji Rady z dnia 08.05.2012 r. w sprawie oceny operacji w ramach Wdrażania lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

W związku z tym, zgodnie z procedurą wyboru operacji dokonuje się wyboru operacji do finansowania.
Na posiedzeniu w dniu 28.05.2012 r. Rada LGD zatwierdziła listę wniosków do finansowania.   

W załączeniu lista wniosków o przyznanie pomocy wybranych do finansowania wraz z uzyskaną liczbą punktów.   
Projekty zostają przekazane do weryfikacji formalnej i merytorycznej przez instytucję wdrażającą, tj. Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie.