Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

Ogłoszenie o naborze 3/2017 z dnia 04.08.2017 r.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Zakres naboruStworzenie warunków do powstawania i zachowania istniejących miejsc pracy z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań przez: Rozwijanie działalności gospodarczej.

 

Termin składania wniosków – od 22 sierpnia 2017 r. do 7 września 2017 r.

 

Beneficjenci:

Beneficjentem może być mikro lub mały przedsiębiorca, który wykonuje działalność gospodarczą podlegającą przepisom ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. O pomoc może ubiegać podmiot- przedsiębiorca będący:

 

1. Osobą fizyczną, jeżeli:

- jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

- jest pełnoletnia,

- miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej znajduje się na obszarze objętym LSR (gminy: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Roźwienica oraz Miasta Radymna.

 

2. Osobą prawną – jeżeli siedziba/oddział osoby prawnej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR tj.: na obszarze gmin: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Roźwienica oraz Miasta Radymna.

 

3. Jednostką organizacyjną niepodsiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba/oddział tej jednostki znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR tj.: na obszarze gmin: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Roźwienica oraz Miasta Radymna.

 

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”, ul. Kościuszki 26, 37-500 Jarosław, od poniedziałku do piątku w godzinach: 08.00 – 16.00

 

Minimalna liczba punktów której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 50 pkt., max 100 pkt.

 

Limit środków dostępnych w naborze – 447 000 zł

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”, ul. Kościuszki 26, 37-500 Jarosław oraz pod numerem telefonu 16 621 90 65 od poniedziałku do piątku w godzinach: 08.00 – 16.00