Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

A A A

Organy LGD

Skład Zarządu

 1. Jolanta Kędzior – Prezes Zarządu
 2. Agnieszka Kiełt – Wiceprezes Zarządu
 3. Anna Bachnacka – Wiceprezes Zarządu
 4. Mirosław Broda – Członek Zarządu
 5. Mieczysław Marciniec – Członek Zarządu
 6. Adam Lisańczuk – Członek Zarządu
 7. Krzysztof Łuc - Członek Zarządu
 8. Anna Sobieraj - Łapisz – Członek Zarządu


Skład Komisji Rewizyjnej

 1. Wiesław Gołąb – Przewodniczący
 2. Stanisław Przewrocki – Wiceprzewodniczący
 3. Jacek Kociuba – Członek

Obligatoryjnym organem LGD jest Rada Stowarzyszenia, która zgodnie z zapisami Statutu wybierana jest przez Walne Zebranie Członków spośród członków tego zebrania w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
Rada LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” składa się z 15 następujących członków reprezentujących wszystkie gminy tworzące obszar objęty Strategią. Gmina Imię i Nazwisko Sektor


Skład Rady LGD

 1. Jacek Sołek – Przewodniczący Rady
 2. Lesław Trudzik – Zastępca Przewodniczącego Rady
 3. Teresa Gajos – Sekretarz Rady
 4. Beata Baran – członek Rady
 5. Władysław Fedan – członek Rady
 6. Renata Grzeszczak – członek Rady
 7. Bożena Majchrowicz – członek Rady
 8. Barbara Malec – członek Rady
 9. Piotr Ochota – członek Rady
 10. Halina Rączka – członek Rady
 11. Mariusz Reń – członek Rady
 12. Marek Sierpiński – członek Rady
 13. Wacław Szkoła – członek Rady
 14. Józef Szlag – członek Rady
 15. Bogdan Szylar – członek Rady

 

Skład Walnego Zebrania Członków

 1. Argasińska Teresa
 2. Bachnacka Anna
 3. Bara Maria
 4. Baran Beata
 5. Baran Mariusz
 6. Bartoszek Wiesław
 7. Bąk Barbara
 8. Bąk Piotr
 9. Blajer Piotr
 10. Błachut Magdalena
 11. Bogacz – Plichta Sylwia
 12. Broda Bogusława
 13. Broda Mirosław
 14. Chmiel Ewa
 15. Cholewa Krzysztof
 16. Czerniecka Magdalena
 17. Czyż Andrzej
 18. Ditrich Daniel
 19. Dragan Józef
 20. Fedan Władysław
 21. Fudali Maria
 22. Gajos Edward
 23. Gajos Teresa
 24. Gołąb Wiesław
 25. Gonciarz Stanisław
 26. Grzebyk Artur
 27. Grzeszczak Renata
 28. Hadrych Monika
 29. Hołowiecka Katarzyna
 30. Jucha Stanisława
 31. Kalińska Barbara
 32. Kędzior Jolanta
 33. Kiełt Agnieszka
 34. Kochanowicz Janusz
 35. Kociuba Jacek
 36. Kołodziej Monika
 37. Konieczny Stanisław
 38. Kontek Agnieszka
 39. Kontek Anna
 40. Kościk Wawrzyniec
 41. Kotliński Tomasz
 42. Krupa Bożena
 43. Krzysztyniak Leokadia
 44. Kubas Tadeusz
 45. Kucab Łukasz
 46. Kulikowski Bartłomiej
 47. Kurpiel Dagmara
 48. Kuta Bogusław
 49. Kuta Elżbieta
 50. Kuźma Małgorzata
 51. Lisańczuk Adam
 52. Łuc Krzysztof
 53. Łuczyk Teresa
 54. Maciąga Stanisława
 55. Majchrowicz Bożena
 56. Malec Barbara
 57. Marciniec Mieczysław
 58. Matusz Franciszek
 59. Mikłasz Renata
 60. Misiąg Wojciech
 61. Myłek Iwona
 62. Ochota Piotr
 63. Orzech Marta
 64. Pajda Iwona
 65. Pajda Katarzyna
 66. Pelc Joanna
 67. Pióro Adam
 68. Pióro Witold
 69. Popiela Aleksandra
 70. Potasz Stanisław
 71. Prus Waldemar
 72. Przewrocki Stanisław
 73. Rączka Halina
 74. Rączka Marian
 75. Reń Mariusz
 76. Roman Krzysztof
 77. Rup Maria
 78. Seweryn – Wilk Marta
 79. Sierpiński Marek
 80. Skitał Anna
 81. Słoma Jan
 82. Sobal Józef
 83. Sobieraj-Łapisz Anna
 84. Sołek Jacek
 85. Sopel Wiesław
 86. Stec Tomasz
 87. Stecki Jerzy
 88. Styrczula Paweł
 89. Surmiak Teresa
 90. Szarek Marian
 91. Szawarniak Paweł
 92. Szczepańska Dorota
 93. Szkoła Wacław
 94. Szlag Józef
 95. Szoterlak Ryszard
 96. Szylar Bogdan
 97. Tomaszewska Joanna
 98. Trojak Mariusz
 99. Trudzik Lesław
 100. Węgrzyniak Justyna
 101. Witko Grzegorz
 102. Wojdyła Agnieszka
 103. Wołoszyn Elżbieta
 104. Zabój Henryk
 105. Zięba Andrzej
 106. Zięba Lucyna