Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

Organy LGD

Skład Zarządu

 1. Regina Wajda – Prezes Zarządu
 2. Joanna Walerianowicz – Wiceprezes Zarządu
 3. Barbara Kalińska – Wiceprezes Zarządu
 4. Mirosław Broda – Członek Zarządu
 5. Mieczysław Marciniec – Członek Zarządu
 6. Adam Lisańczuk – Członek Zarządu
 7. Krystyna Potyrała - Członek Zarządu
 8. Anna Sobieraj - Łapisz – Członek Zarządu


Skład Komisji Rewizyjnej

 1. Wiesław Gołąb – Przewodniczący
 2. Stanisław Przewrocki – Wiceprzewodniczący
 3. Jacek Kociuba – Członek

Obligatoryjnym organem LGD jest Rada Stowarzyszenia, która zgodnie z zapisami Statutu wybierana jest przez Walne Zebranie Członków spośród członków tego zebrania w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
Rada LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” składa się z 15 następujących członków reprezentujących wszystkie gminy tworzące obszar objęty Strategią. Gmina Imię i Nazwisko Sektor


Skład Rady LGD

 1. Józef Szlag – Przewodniczący Rady
 2. Lesław Trudzik – Zastępca Przewodniczącego Rady
 3. Teresa Gajos – Sekretarz Rady
 4. Beata Baran – członek Rady
 5. Władysław Fedan – członek Rady
 6. Renata Grzeszczak – członek Rady
 7. Bożena Majchrowicz – członek Rady
 8. Barbara Malec – członek Rady
 9. Piotr Ochota – członek Rady
 10. Halina Rączka – członek Rady
 11. Mariusz Reń – członek Rady
 12. Marek Sierpiński – członek Rady
 13. Wacław Szkoła – członek Rady
 14. Bogdan Szylar – członek Rady
 15. Andrzej Żygadło – członek Rady

 

Skład Walnego Zebrania Członków

 1. Argasińska Teresa
 2. Bachnacka Anna
 3. Bara Maria
 4. Baran Beata
 5. Baran Mariusz
 6. Bartoszek Wiesław
 7. Bąk Piotr
 8. Blajer Piotr
 9. Blok Marzena
 10. Błachut Magdalena
 11. Bogacz – Plichta Sylwia
 12. Broda Bogusława
 13. Broda Mirosław
 14. Chmiel Ewa
 15. Cholewa Krzysztof
 16. Ciurko Dominika
 17. Czerniecka Magdalena
 18. Ditrich Daniel
 19. Dragan Józef
 20. Fedan Władysław
 21. Fudali Maria
 22. Gajos Edward
 23. Gajos Teresa
 24. Gilarski Wojciech
 25. Gołąb Wiesław
 26. Gonciarz Stanisław
 27. Grzebyk Artur
 28. Grzeszczak Renata
 29. Hadrych Monika
 30. Hołowiecka Katarzyna
 31. Homa Andrzej
 32. Jaworska Danuta Bożena
 33. Jucha Stanisława
 34. Kalemba Grażyna Halina
 35. Kalińska Barbara
 36. Kiełt Krystyna
 37. Kochanowicz Janusz
 38. Kociuba Jacek
 39. Kokocka Bogumiła
 40. Kontek Agnieszka
 41. Kontek Anna
 42. Koralewicz Agnieszka
 43. Kotliński Tomasz
 44. Kowalczyk Honorata
 45. Krupa Bożena
 46. Kubas Tadeusz
 47. Kucab Łukasz
 48. Kulikowski Bartłomiej
 49. Kuta Bogusław
 50. Kuta Elżbieta
 51. Kuźma Małgorzata
 52. Lisańczuk Adam
 53. Łuc Krzysztof
 54. Łuczyk Teresa
 55. Majchrowicz Bożena
 56. Malec Barbara
 57. Marciniec Mieczysław
 58. Marszał Jolanta
 59. Matusz Franciszek
 60. Mikłasz Renata
 61. Misiąg Wojciech
 62. Myłek Iwona
 63. Nasiewicz Zuzanna
 64. Ochota Piotr
 65. Orzech Marta
 66. Pajda Iwona
 67. Pajda Katarzyna
 68. Pawlikowska Agnieszka
 69. Pelc Joanna
 70. Pieszko Anna Dorota
 71. Pióro Adam
 72. Pióro Witold
 73. Piziurny Mieczysław
 74. Potasz Stanisław
 75. Potoczny Krzysztof
 76. Potoczny Magdalena
 77. Potyrała Krystyna
 78. Prus Waldemar
 79. Przewrocki Stanisław
 80. Rączka Halina
 81. Rączka Marian
 82. Reń Mariusz
 83. Rup Maria
 84. Seweryn – Wilk Marta
 85. Sierpiński Marek
 86. Skitał Anna
 87. Słoma Jan
 88. Sobal Józef
 89. Sobieraj-Łapisz Anna
 90. Sopel Wiesław
 91. Stec Tomasz
 92. Stecki Jerzy
 93. Styrczula Paweł
 94. Surmiak Teresa
 95. Szawarniak Paweł
 96. Szczepańska Dorota
 97. Szkoła Wacław
 98. Szlag Józef
 99. Szoterlak Ryszard
 100. Szuster Jolanta
 101. Szylar Bogdan
 102. Tomaszewska Joanna
 103. Trojak Mariusz
 104. Trudzik Lesław
 105. Wajda Regina
 106. Walerianowicz Joanna
 107. Węgrzyniak Justyna
 108. Witko Grzegorz
 109. Wojdyła Agnieszka
 110. Wołoszyn Elżbieta
 111. Zabój Henryk
 112. Zięba Andrzej
 113. Zięba Lucyna
 114. Żygadło Andrzej