Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

Organy LGD

Skład Zarządu

 1. Jolanta Kędzior – Prezes Zarządu
 2. Agnieszka Ibrahim – Wiceprezes Zarządu
 3. Anna Bachnacka – Wiceprezes Zarządu
 4. Mirosław Broda – Członek Zarządu
 5. Mieczysław Marciniec – Członek Zarządu
 6. Adam Lisańczuk – Członek Zarządu
 7. Krzysztof Łuc - Członek Zarządu
 8. Anna Sobieraj - Łapisz – Członek Zarządu


Skład Komisji Rewizyjnej

 1. Wiesław Gołąb – Przewodniczący
 2. Stanisław Przewrocki – Wiceprzewodniczący
 3. Jacek Kociuba – Członek

Obligatoryjnym organem LGD jest Rada Stowarzyszenia, która zgodnie z zapisami Statutu wybierana jest przez Walne Zebranie Członków spośród członków tego zebrania w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
Rada LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” składa się z 15 następujących członków reprezentujących wszystkie gminy tworzące obszar objęty Strategią. Gmina Imię i Nazwisko Sektor


Skład Rady LGD

 1. Jacek Sołek – Przewodniczący Rady
 2. Lesław Trudzik – Zastępca Przewodniczącego Rady
 3. Teresa Gajos – Sekretarz Rady
 4. Beata Baran – członek Rady
 5. Władysław Fedan – członek Rady
 6. Renata Grzeszczak – członek Rady
 7. Bożena Majchrowicz – członek Rady
 8. Barbara Malec – członek Rady
 9. Piotr Ochota – członek Rady
 10. Halina Rączka – członek Rady
 11. Mariusz Reń – członek Rady
 12. Marek Sierpiński – członek Rady
 13. Wacław Szkoła – członek Rady
 14. Józef Szlag – członek Rady
 15. Bogdan Szylar – członek Rady

 

Skład Walnego Zebrania Członków

 1. Argasińska Teresa
 2. Bachnacka Anna
 3. Bara Maria
 4. Baran Beata
 5. Baran Mariusz
 6. Bartoszek Wiesław
 7. Bąk Barbara
 8. Bąk Piotr
 9. Blajer Piotr
 10. Błachut Magdalena
 11. Bogacz – Plichta Sylwia
 12. Broda Bogusława
 13. Broda Mirosław
 14. Chmiel Ewa
 15. Cholewa Krzysztof
 16. Czerniecka Magdalena
 17. Czyż Andrzej
 18. Ditrich Daniel
 19. Dragan Józef
 20. Fedan Władysław
 21. Fudali Maria
 22. Gajos Edward
 23. Gajos Teresa
 24. Gołąb Wiesław
 25. Gonciarz Stanisław
 26. Grzebyk Artur
 27. Grzeszczak Renata
 28. Hadrych Monika
 29. Hołowiecka Katarzyna
 30. Jucha Stanisława
 31. Kalińska Barbara
 32. Kędzior Jolanta
 33. Kiełt Agnieszka
 34. Kochanowicz Janusz
 35. Kociuba Jacek
 36. Konieczny Stanisław
 37. Kontek Agnieszka
 38. Kontek Anna
 39. Kotliński Tomasz
 40. Krupa Bożena
 41. Kubas Tadeusz
 42. Kucab Łukasz
 43. Kulikowski Bartłomiej
 44. Kuta Bogusław
 45. Kuta Elżbieta
 46. Kuźma Małgorzata
 47. Lisańczuk Adam
 48. Łuc Krzysztof
 49. Łuczyk Teresa
 50. Maciąga Stanisława
 51. Majchrowicz Bożena
 52. Malec Barbara
 53. Marciniec Mieczysław
 54. Matusz Franciszek
 55. Mikłasz Renata
 56. Misiąg Wojciech
 57. Myłek Iwona
 58. Ochota Piotr
 59. Orzech Marta
 60. Pajda Iwona
 61. Pajda Katarzyna
 62. Pelc Joanna
 63. Pióro Adam
 64. Pióro Witold
 65. Potasz Stanisław
 66. Prus Waldemar
 67. Przewrocki Stanisław
 68. Rączka Halina
 69. Rączka Marian
 70. Reń Mariusz
 71. Roman Krzysztof
 72. Rup Maria
 73. Seweryn – Wilk Marta
 74. Sierpiński Marek
 75. Skitał Anna
 76. Słoma Jan
 77. Sobal Józef
 78. Sobieraj-Łapisz Anna
 79. Sołek Jacek
 80. Sopel Wiesław
 81. Stecki Jerzy
 82. Styrczula Paweł
 83. Surmiak Teresa
 84. Szarek Marian
 85. Szawarniak Paweł
 86. Szczepańska Dorota
 87. Szkoła Wacław
 88. Szlag Józef
 89. Szoterlak Ryszard
 90. Szylar Bogdan
 91. Tomaszewska Joanna
 92. Trojak Mariusz
 93. Trudzik Lesław
 94. Węgrzyniak Justyna
 95. Witko Grzegorz
 96. Wojdyła Agnieszka
 97. Wołoszyn Elżbieta
 98. Zabój Henryk
 99. Zięba Andrzej
 100. Zięba Lucyna