Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

Organy LGD

Skład Zarządu

 1. Jolanta Marszał – Prezes Zarządu
 2. Agnieszka Ibrahim – Wiceprezes Zarządu
 3. Anna Bachnacka – Wiceprezes Zarządu
 4. Mirosław Broda – Członek Zarządu
 5. Mieczysław Marciniec – Członek Zarządu
 6. Adam Lisańczuk – Członek Zarządu
 7. Krzysztof Łuc - Członek Zarządu
 8. Anna Sobieraj - Łapisz – Członek Zarządu


Skład Komisji Rewizyjnej

 1. Wiesław Gołąb – Przewodniczący
 2. Stanisław Przewrocki – Wiceprzewodniczący
 3. Jacek Kociuba – Członek

Obligatoryjnym organem LGD jest Rada Stowarzyszenia, która zgodnie z zapisami Statutu wybierana jest przez Walne Zebranie Członków spośród członków tego zebrania w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
Rada LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” składa się z 15 następujących członków reprezentujących wszystkie gminy tworzące obszar objęty Strategią. Gmina Imię i Nazwisko Sektor


Skład Rady LGD

 1. Jacek Sołek – Przewodniczący Rady
 2. Lesław Trudzik – Zastępca Przewodniczącego Rady
 3. Teresa Gajos – Sekretarz Rady
 4. Beata Baran – członek Rady
 5. Władysław Fedan – członek Rady
 6. Renata Grzeszczak – członek Rady
 7. Bożena Majchrowicz – członek Rady
 8. Barbara Malec – członek Rady
 9. Piotr Ochota – członek Rady
 10. Halina Rączka – członek Rady
 11. Mariusz Reń – członek Rady
 12. Marek Sierpiński – członek Rady
 13. Wacław Szkoła – członek Rady
 14. Józef Szlag – członek Rady
 15. Bogdan Szylar – członek Rady

 

Skład Walnego Zebrania Członków

 1. Argasińska Teresa
 2. Bachnacka Anna
 3. Bara Maria
 4. Baran Beata
 5. Baran Mariusz
 6. Bartoszek Wiesław
 7. Bąk Barbara
 8. Bąk Piotr
 9. Blajer Piotr
 10. Błachut Magdalena
 11. Bogacz – Plichta Sylwia
 12. Broda Bogusława
 13. Broda Mirosław
 14. Chmiel Ewa
 15. Cholewa Krzysztof
 16. Czerniecka Magdalena
 17. Czyż Andrzej
 18. Ditrich Daniel
 19. Dragan Józef
 20. Fedan Władysław
 21. Fudali Maria
 22. Gajos Edward
 23. Gajos Teresa
 24. Gołąb Wiesław
 25. Gonciarz Stanisław
 26. Grzebyk Artur
 27. Grzeszczak Renata
 28. Hadrych Monika
 29. Hołowiecka Katarzyna
 30. Ibrahim Agnieszka
 31. Jucha Stanisława
 32. Kalińska Barbara
 33. Kochanowicz Janusz
 34. Kociuba Jacek
 35. Kontek Agnieszka
 36. Kontek Anna
 37. Kotliński Tomasz
 38. Krupa Bożena
 39. Kubas Tadeusz
 40. Kucab Łukasz
 41. Kulikowski Bartłomiej
 42. Kuta Bogusław
 43. Kuta Elżbieta
 44. Kuźma Małgorzata
 45. Lisańczuk Adam
 46. Łuc Krzysztof
 47. Łuczyk Teresa
 48. Maciąga Stanisława
 49. Majchrowicz Bożena
 50. Malec Barbara
 51. Marciniec Mieczysław
 52. Marszał Jolanta
 53. Matusz Franciszek
 54. Mikłasz Renata
 55. Misiąg Wojciech
 56. Myłek Iwona
 57. Ochota Piotr
 58. Orzech Marta
 59. Pajda Iwona
 60. Pajda Katarzyna
 61. Pelc Joanna
 62. Pióro Adam
 63. Pióro Witold
 64. Potasz Stanisław
 65. Prus Waldemar
 66. Przewrocki Stanisław
 67. Rączka Halina
 68. Rączka Marian
 69. Reń Mariusz
 70. Roman Krzysztof
 71. Rup Maria
 72. Seweryn – Wilk Marta
 73. Sierpiński Marek
 74. Skitał Anna
 75. Słoma Jan
 76. Sobal Józef
 77. Sobieraj-Łapisz Anna
 78. Sołek Jacek
 79. Sopel Wiesław
 80. Stecki Jerzy
 81. Styrczula Paweł
 82. Surmiak Teresa
 83. Szawarniak Paweł
 84. Szczepańska Dorota
 85. Szkoła Wacław
 86. Szlag Józef
 87. Szoterlak Ryszard
 88. Szylar Bogdan
 89. Tomaszewska Joanna
 90. Trojak Mariusz
 91. Trudzik Lesław
 92. Węgrzyniak Justyna
 93. Witko Grzegorz
 94. Wojdyła Agnieszka
 95. Wołoszyn Elżbieta
 96. Zabój Henryk
 97. Zięba Andrzej
 98. Zięba Lucyna