Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

Organy LGD

Skład Zarządu

 1. Regina Wajda – Prezes Zarządu
 2. Joanna Walerianowicz – Wiceprezes Zarządu
 3. Barbara Kalińska – Wiceprezes Zarządu
 4. Mirosław Broda – Członek Zarządu
 5. Mieczysław Marciniec – Członek Zarządu
 6. Adam Lisańczuk – Członek Zarządu
 7. Krystyna Potyrała - Członek Zarządu
 8. Anna Sobieraj - Łapisz – Członek Zarządu


Skład Komisji Rewizyjnej

 1. Marzena Blok – Przewodniczący
 2. Stanisław Przewrocki – Wiceprzewodniczący
 3. Jacek Kociuba – Członek

Obligatoryjnym organem LGD jest Rada Stowarzyszenia, która zgodnie z zapisami Statutu wybierana jest przez Walne Zebranie Członków spośród członków tego zebrania w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
Rada LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” składa się z 15 następujących członków reprezentujących wszystkie gminy tworzące obszar objęty Strategią. Gmina Imię i Nazwisko Sektor


Skład Rady LGD

 

 1. Józef Szlag – Przewodniczący Rady
 2. Lesław Trudzik – Zastępca Przewodniczącego Rady
 3. Teresa Gajos – Sekretarz Rady
 4. Beata Baran – członek Rady
 5. Władysław Fedan – członek Rady
 6. Renata Grzeszczak – członek Rady
 7. Bożena Majchrowicz – członek Rady
 8. Barbara Malec – członek Rady
 9. Teresa Łuczyk – członek Rady
 10. Piotr Ochota – członek Rady
 11. Marek Sierpiński – członek Rady
 12. Wacław Szkoła – członek Rady
 13. Bogdan Szylar – członek Rady
 14. Joanna Tomaszewska – członek Rady
 15. Andrzej Żygadło – członek Rady

 

Skład Walnego Zebrania Członków

 1. Argasińska Teresa
 2. Bara Maria
 3. Baran Beata
 4. Baran Mariusz
 5. Bartoszek Wiesław
 6. Bąk Piotr
 7. Blajer Piotr
 8. Blok Marzena
 9. Błachut Magdalena
 10. Bogacz – Plichta Sylwia
 11. Broda Bogusława
 12. Broda Mirosław
 13. Chmiel Ewa
 14. Cholewa Krzysztof
 15. Ciurko Dominika
 16. Czerniecka Magdalena
 17. Ditrich Daniel
 18. Dragan Józef
 19. Fedan Władysław
 20. Fudali Maria
 21. Gajos Edward
 22. Gajos Teresa
 23. Gilarski Wojciech
 24. Gołąb Wiesław
 25. Gonciarz Stanisław
 26. Grzebyk Artur
 27. Grzeszczak Renata
 28. Hadrych Monika
 29. Hołowiecka Katarzyna
 30. Homa Andrzej
 31. Jaworska Danuta Bożena
 32. Jucha Stanisława
 33. Kalemba Grażyna Halina
 34. Kalińska Barbara
 35. Kiełt Krystyna
 36. Kochanowicz Janusz
 37. Kociuba Jacek
 38. Kokocka Bogumiła
 39. Kontek Agnieszka
 40. Kontek Anna
 41. Koralewicz Agnieszka
 42. Kotliński Tomasz
 43. Kowalczyk Honorata
 44. Krupa Bożena
 45. Kucab Łukasz
 46. Kulikowski Bartłomiej
 47. Kuta Bogusław
 48. Kuta Elżbieta
 49. Kuźma Małgorzata
 50. Lisańczuk Adam
 51. Łuc Krzysztof
 52. Łuczyk Teresa
 53. Majchrowicz Bożena
 54. Malec Barbara
 55. Marciniec Mieczysław
 56. Marszał Jolanta
 57. Matusz Franciszek
 58. Mikłasz Renata
 59. Misiąg Wojciech
 60. Myłek Iwona
 61. Nasiewicz Zuzanna
 62. Ochota Piotr
 63. Orzech Marta
 64. Pajda Iwona
 65. Pajda Katarzyna
 66. Pawlikowska Agnieszka
 67. Pelc Joanna
 68. Pieczko Maria
 69. Pieszko Anna Dorota
 70. Pióro Adam
 71. Pióro Witold
 72. Piziurny Mieczysław
 73. Potasz Stanisław
 74. Potoczny Krzysztof
 75. Potoczny Magdalena
 76. Potyrała Krystyna
 77. Przewrocki Stanisław
 78. Reń Mariusz
 79. Rup Maria
 80. Seweryn – Wilk Marta
 81. Sierpiński Marek
 82. Słoma Jan
 83. Sobal Józef
 84. Sobieraj-Łapisz Anna
 85. Sopel Wiesław
 86. Stec Tomasz
 87. Stecki Jerzy
 88. Styrczula Paweł
 89. Surmiak Teresa
 90. Szawarniak Paweł
 91. Szczepańska Dorota
 92. Szkoła Wacław
 93. Szlag Józef
 94. Szoterlak Ryszard
 95. Szuster Jolanta
 96. Szylar Bogdan
 97. Tomaszewska Joanna
 98. Trojak Mariusz
 99. Trudzik Lesław
 100. Wajda Regina
 101. Walerianowicz Joanna
 102. Węgrzyniak Justyna
 103. Witko Grzegorz
 104. Wojdyła Agnieszka
 105. Wołoszyn Elżbieta
 106. Zabój Henryk
 107. Zięba Andrzej
 108. Zięba Lucyna
 109. Żygadło Andrzej