Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

Organy LGD

Skład Zarządu

 1. Regina Wajda – Prezes Zarządu
 2. Joanna Walerianowicz – Wiceprezes Zarządu
 3. Barbara Kalińska – Wiceprezes Zarządu
 4. Mirosław Broda – Członek Zarządu
 5. Mieczysław Marciniec – Członek Zarządu
 6. Adam Lisańczuk – Członek Zarządu
 7. Krystyna Potyrała - Członek Zarządu
 8. Anna Sobieraj - Łapisz – Członek Zarządu


Skład Komisji Rewizyjnej

 1. Marzena Blok – Przewodniczący
 2. Stanisław Przewrocki – Wiceprzewodniczący
 3. Jacek Kociuba – Członek

Obligatoryjnym organem LGD jest Rada Stowarzyszenia, która zgodnie z zapisami Statutu wybierana jest przez Walne Zebranie Członków spośród członków tego zebrania w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
Rada LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” składa się z 15 następujących członków reprezentujących wszystkie gminy tworzące obszar objęty Strategią. Gmina Imię i Nazwisko Sektor


Skład Rady LGD

 

 1. Józef Szlag – Przewodniczący Rady
 2. Lesław Trudzik – Zastępca Przewodniczącego Rady
 3. Teresa Gajos – Sekretarz Rady
 4. Beata Baran – członek Rady
 5. Władysław Fedan – członek Rady
 6. Renata Grzeszczak – członek Rady
 7. Bożena Majchrowicz – członek Rady
 8. Barbara Malec – członek Rady
 9. Teresa Łuczyk – członek Rady
 10. Piotr Ochota – członek Rady
 11. Marek Sierpiński – członek Rady
 12. Wacław Szkoła – członek Rady
 13. Bogdan Szylar – członek Rady
 14. Joanna Tomaszewska – członek Rady
 15. Andrzej Żygadło – członek Rady

 

Skład Walnego Zebrania Członków

 1. Argasińska Teresa
 2. Bara Maria
 3. Baran Beata
 4. Baran Mariusz
 5. Bartoszek Wiesław
 6. Bąk Piotr
 7. Blajer Piotr
 8. Blok Marzena
 9. Błachut Magdalena
 10. Bogacz – Plichta Sylwia
 11. Broda Bogusława
 12. Broda Mirosław
 13. Chmiel Ewa
 14. Cholewa Krzysztof
 15. Ciurko Dominika
 16. Czerniecka Magdalena
 17. Ditrich Daniel
 18. Dragan Józef
 19. Fedan Władysław
 20. Freń Mariusz
 21. Fudali Maria
 22. Gajos Edward
 23. Gajos Teresa
 24. Gilarski Wojciech
 25. Gołąb Wiesław
 26. Gonciarz Stanisław
 27. Grzebyk Artur
 28. Grzeszczak Renata
 29. Hadrych Monika
 30. Hołowiecka Katarzyna
 31. Homa Andrzej
 32. Jakielaszek Iwona
 33. Jaworska Danuta Bożena
 34. Jucha Stanisława
 35. Kalemba Grażyna Halina
 36. Kalińska Barbara
 37. Kiełt Krystyna
 38. Klimczak Bogusław
 39. Kochanowicz Janusz
 40. Kociuba Jacek
 41. Kokocka Bogumiła
 42. Kontek Agnieszka
 43. Kontek Anna
 44. Koralewicz Agnieszka
 45. Kotliński Tomasz
 46. Kowalczyk Honorata
 47. Krupa Bożena
 48. Kucab Łukasz
 49. Kulikowski Bartłomiej
 50. Kuta Bogusław
 51. Kuta Elżbieta
 52. Kuźma Małgorzata
 53. Lisańczuk Adam
 54. Łuc Krzysztof
 55. Majchrowicz Bożena
 56. Malec Barbara
 57. Marciniec Mieczysław
 58. Marszał Jolanta
 59. Matusz Franciszek
 60. Mikłasz Renata
 61. Misiąg Wojciech
 62. Myłek Iwona
 63. Nasiewicz Zuzanna
 64. Ochota Piotr
 65. Orzech Marta
 66. Pacek Bartłomiej
 67. Pajda Iwona
 68. Pajda Katarzyna
 69. Pawlikowska Agnieszka
 70. Pelc Joanna
 71. Pieczko Maria
 72. Pieszko Anna Dorota
 73. Pióro Adam
 74. Pióro Witold
 75. Piziurny Mieczysław
 76. Potasz Stanisław
 77. Potoczny Krzysztof
 78. Potoczny Magdalena
 79. Potyrała Krystyna
 80. Przewrocki Stanisław
 81. Reń Mariusz
 82. Rup Maria
 83. Seweryn – Wilk Marta
 84. Sierpiński Marek
 85. Słoma Jan
 86. Sobal Józef
 87. Sobieraj-Łapisz Anna
 88. Sopel Wiesław
 89. Stec Tomasz
 90. Stecki Jerzy
 91. Styrczula Paweł
 92. Surmiak Teresa
 93. Szawarniak Paweł
 94. Szczepańska Dorota
 95. Szkoła Wacław
 96. Szlag Józef
 97. Szoterlak Ryszard
 98. Szuster Jolanta
 99. Szylar Bogdan
 100. Tomaszewska Joanna
 101. Trojak Mariusz
 102. Trudzik Lesław
 103. Wajda Regina
 104. Walerianowicz Joanna
 105. Węgrzyniak Justyna
 106. Witko Grzegorz
 107. Wojdyła Agnieszka
 108. Wołoszyn Elżbieta
 109. Zabój Henryk
 110. Zięba Lucyna
 111. Żygadło Andrzej