A A A

OWOP- Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Z Tradycją w Nowoczesność" otrzymała dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, wspieranie realizacji zadania przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu pt.:  OWOP- Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych - Podniesienie potencjału wiejskich LGD-owskich organizacji pozarządowych w zakresie profesjonalnego działania na rzecz społeczności lokalnych.

W ramach projektu powstanie Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych, w którym odbywać się będą konsultacje ekspertów - bezpłatne porady dla członków organizacji pozarządowych , które prowadzić będą: prawnik, księgowy, ekspert z zakresy tematyki ubezpieczeń społecznych i podatkowych- pracownik ZUS i US oraz ekspert z dziedziny funkcjonowania organizacji pozarządowych.
Odbędą się też:

  • Szkolenie z zakresu tworzenia lokalnych partnerstw NGO-ów
  • Warsztaty z zakresu pisania projektów i zarządzania nimi.Więcej informacji: Koordynator projektu - Jolanta Kędzior - (016) 621-90-65

Zapraszamy do udziału w projekcie wszystkie organizacje pozarządowe z terenu 5 Gmin należących do LGD tj.: Chłopice, Kańczuga, Pawłosiów, Pruchnik i Roźwienica.

 

Informację można znaleźć też tutaj: Osrodek Wspierania Organizacji Pozarzadowych