Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

Pierwsza część spotkań ze społecznością lokalną za nami!

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” zakończyła pierwszą część spotkań konsultacyjnych ze społecznością lokalną w celu opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027.

 

Spotkania na terenie Gmin Pawłosiów oraz Roźwienica odbyły się w dniu 13.06.2022 r., natomiast dnia 14.06.2022 r. przeprowadzono je na terenie Gmin Pruchnik i Kańczuga.

 

Celem spotkań było zebranie od mieszkańców pomysłów, sugestii na kolejne lata funkcjonowania LGD. W spotkaniach uczestniczyli  reprezentanci trzech sektorów - publicznego, społecznego i gospodarczego: lokalni liderzy, przedstawiciele: JST, organizacji pozarządowych, klubów sportowych, KGW, przedsiębiorcy, rolnicy, nauczyciele oraz osoby fizyczne.

 

Spotkania prowadziła Pani Marzena Cieślak - ekspert w dziedzinie szeroko pojętych funduszy europejskich. Dzięki spotkaniom możliwe było rozpoznanie oczekiwań lokalnej społeczności oraz wyznaczenie optymalnej ścieżki rozwoju obszaru LGD. Na koniec każdego spotkania uczestnicy mieli możliwość wypełnienia ankiety oraz fiszki projektu na potrzeby stworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

Był to pierwszy etap budowania Strategii na Nowy Okres Programowania, kolejne 4 spotkania zaplanowano na 12. oraz 13.września bieżącego roku.

 

Dziękujemy mieszkańcom, którzy uczestniczyli w spotkaniach konsultacyjnych za aktywny udział, a tym samym za wniesienie swojego wkładu w tworzenie LSR na latach 2023 - 2027.

 

Konsultacje społeczne w całości sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałanie 19.1 „Wsparcie Przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii ze spotkań.