Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

Posiedzenie Rady LGD dot. działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

  • www.sxc.hu
    www.sxc.hu

Na podstawie § 14 pkt 6 Statutu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” zwołuję Posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 3 lutego 2014 r., o godz. 12:00 w biurze LGD w Jarosławiu, ul. Kościuszki 26. 
Celem posiedzenia jest ustalenie listy operacji wybranych do finansowania w ramach ogłoszonego konkursu na realizację LSR w zakresie działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Program Posiedzenia Rady:

  1. Otwarcie posiedzenia i sprawdzenie quorum,
  2. Wybór sekretarzy posiedzenia,
  3. Podjęcie uchwały Rady w sprawie ustalenia listy operacji wybranych do finansowania w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,
  4. Wolne wnioski,
  5. Zamknięcie Posiedzenia Rady LGD.Informacja:
Zgodnie z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia wykonawczego Komisji /UE/ Nr 679/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniającego Rozporządzenie Komisji /WE/ Nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania Rozporządzenia Rady /WE/ Nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich /EFRROW/ informuje:
- decyzje w sprawie wyboru projektów podejmowane przez organ decyzyjny lokalnych grup działania muszą być podejmowane w drodze głosowania, w którym partnerzy gospodarczy i społeczni, jak również inni przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego muszą dysponować co najmniej 50% głosów /art.62 ust.1 lit. b Rozporządzenia/WE/ Nr 1698/2005/.
W związku z powyższym nie zachowanie odpowiedniego parytetu pomiędzy partnerami w trakcie głosowania prowadzi do unieważnienia naboru.Przewodniczący Rady LGD
Andrzej Czyż