Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

Projekt „Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”

Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” informuje o otwarciu naboru wniosków w ramach projektu pn.: „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017”.

 

 

Wsparciem finansowym objęte zostaną inicjatywy społeczne mieszczące się w obszarach określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, między innymi: działania z zakresu pomocy społecznej, integracji, promocji zdrowia, aktywizacji zawodowej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, kultury i sztuki, ekologii, kultury fizycznej, turystyki, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych przewidzianych we wspomnianej ustawie.

 

Odbiorcy projektu: młode organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe oraz grupy nieformalne z terenu województwa podkarpackiego

 

Termin realizacji inicjatywy: od 1 czerwca do 10 grudnia 2017 roku

Okres realizacji inicjatywy: minimum 2 miesiące

Budżet projektu: 450.000,00 zł

Kwota dofinansowania inicjatywy: od 2.000 zł do 5.000 zł

Wkład własny: minimum 10 % wartości wnioskowanej dotacji w postaci wkładu finansowego, usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy

 

Termin naboru wniosków: od 8 kwietnia do 8 maja 2017 roku do godziny 15:00

Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres e - mailowy: wnioski2017@podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl

 

Formularz wniosku o dofinansowanie oraz Regulamin Projektu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017 dostępne są na stronie internetowej projektu http://www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl w zakładce „Dokumenty projektowe”.

 

Więcej informacji na temat projektu oraz zasad prowadzonego konkursu uzyskać można osobiście lub telefonicznie u operatorów projektu:powiaty: stalowowolski, tarnobrzeski, niżański, leżajski, przeworski, lubaczowski, jarosławski - szczegółowe informacje w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, koordynator: Damian Zakrzewski, tel. 790 688 622, e-mail: nisko.fio@gmail.com

 

W celu zapoznania się ze szczegółami informujemy o spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 20 kwietnia 2017 r. (czwartek), godz. 16:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17.