A A A

Projekt: Rozbudowywanie instytucjonalnych zdolności Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”

Lokalna Grupa Działania „Z Tradycją w Nowoczesność” otrzymała grant w wysokości 32 tys. zł. z Funduszu Współpracy – Fundusz dla Organizacji Pozarządowych na realizację projektu pt.: Rozbudowywanie instytucjonalnych zdolności Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” w celu poprawy jakości życia na wsi. Projekt zrealizowany jest przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Projekt skierowany jest do członków Rady LGD.

W ramach projektu organizowane będą takie działania jak:

  1. Dwudniowe Szkolenie z animacji i aktywizacji społecznej,
  2. Trzydniowe Warsztaty w zakresie pisania projektów i zarządzania nimi,
  3. Wyjazd studyjny.

Lokalna Grupa Działania w ramach projektu będzie mogła także zakupić podstawowy sprzęt do siedziby Stowarzyszenia. Zostanie także przeszkolona jedna osoba z zakresu księgowości. 

Koordynator projektu - Jolanta Kędzior.
Więcej informacji można uzyskać w Biurze LGD lub na stronie internetowej – www.ztradycjawnowoczesnosc.pl