A A A

Projekt współpracy "KADR"

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność”, Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika- Nauka- Tradycja „PROWENT” oraz Lokalna Grupa Działania Ziemia Łańcucka w marcu 2014 roku rozpoczęły realizację projektu współpracy pod akronimem „KADR”.