Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

Projekt współpracy międzynarodowej

Trwają prace przygotowawcze do złożenia wniosku na dofinansowanie projektu współpracy międzynarodowej, który będzie realizowany w ramach działania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt dotyczył będzie zakresu: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości.

 

Delegacja przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania "Pogórze Przemysko - Dynowskie", Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia "Z Tradycją w Nowoczesność" oraz Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – Lokalnej Grupy Działania w dniach 26-27.07.2018 była z wizytą w Jászapáti, gdzie znajduje się siedziba Węgierskiej Lokalnej Grupy Działania - Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete.

 

Celem wizyty było omówienie możliwości współpracy oraz ustalenie szczegółów partnerstwa, w tym zaplanowanie zakresu rzeczowego wspólnego projektu.

 

Wszystkie LGD, które utworzą Partnerstwo (zarówno Grupy Polskie jak i Węgierska) będą się ubiegały o dofinansowanie projektu ze środków EFRROW, co wynika z działań zaplanowanych w Lokalnych Strategiach Rozwoju.