Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

Realizacja Projektu Grantowego z zakresu zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i turystycznego

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” zrealizowała Projekt Grantowy pn. Zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” z wykorzystaniem lokalnych zasobów ludzkich, kulturowych, historycznych i przyrodniczych, operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Cel operacji: Zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju poprzez konserwację, restaurację zabytków, wyposażenie zespołów ludowych, muzycznych artystycznych, tworzenie muzeów, izb pamięci, organizację wydarzeń z zakresu kultywowania dziedzictwa lokalnego.

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty został następujący cel: Zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju poprzez konserwację, restaurację 10 zabytków, wyposażenie 8 zespołów ludowych, muzycznych, artystycznych, utworzenie 4 muzeów – izb pamięci, organizację 7 wydarzeń z zakresu kultywowania dziedzictwa lokalnego.

 

 


Wnioskowana kwota pomocy: 260 653,00 zł

Całkowita wartość zrealizowanych zadań (uwzględniająca wkład własny Grantobiorców): 264 592,49 zł

Ostateczna wnioskowana kwota pomocy: 259 879,00 zł

 

Operacja wpisuje się w następujące cele Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”

 

Cel ogólny LSR:

Cel Ogólny I: Rewitalizacja społeczna

 

Cel(e) szczegółowe LSR:

Cel Szczegółowy I.1: Polepszenie warunków spędzania czasu wolnego przez mieszkańców i turystów

 

Przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie II: Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i turystycznego