Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

Relacja z imprezy inaugurującej otwarcie siłowni zewnętrznych

W niedzielę 23 czerwca br. na placu przy Urzędzie Gminy w Pawłosiowie odbyła się impreza inaugurująca otwarcie siłowni terenowych powstałych w ramach realizacji projektu współpracy pn. Siłownie Terenowe – Aktywność, Ruch i Zdrowie – akronim STARiZ.

 

Partnerami projektu są:

Partner 1 – Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko Dynowskie”

Partner 2 – Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania

Partner 3 – Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność”

 

Wydarzenie zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Pawłosiowie na zlecenie partnerów projektu. Po powitaniu przez konferansjera zebranych przy Urzędzie Gminy uczestników imprezy, poproszono ich o przejście na plac gdzie zlokalizowana jest siłownia aby dokonać jej uroczystego otwarcia. Przecięcia wstęgi dokonali Wójt Gminy Pawłosiów Pan Mariusz Reń, Prezes Zarządu LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” Pani Regina Wajda, Prezes Zarządu LGD „Pogórze Przemysko – Dynowskie” Pan Jacek Grzegorzak oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – LGD Pan Stanisław Wielgos, natomiast ks. dziekan Jan Jagustyn dokonał poświęcenia siłowni. Następnie głos zabrała Pani Regina Wajda serdecznie witając zaproszonych gości, partnerów projektu oraz lokalną społeczność. Pan Jacek Grzegorzak z kolei przybliżył uczestnikom imprezy cel projektu oraz wyraził zadowolenie z nawiązanej między partnerami współpracy. W dalszej kolejności instruktorzy z Fitness Klub Active Style w Jarosławiu zaprezentowali sposób użytkowania poszczególnych urządzeń siłowni. Na najmłodszych czekały atrakcje w postaci dmuchanego placu zabaw, waty cukrowej czy popcornu. Natomiast na placu przy Urzędzie Gminy skupiono stoiska z lokalnymi potrawami przygotowanymi przez Koła Gospodyń Wiejskich zlokalizowane na terenie wszystkich partnerów projektu współpracy. Każda z Grup miała również swoje stoisko na którym przygotowano dla uczestników imprezy materiały promocyjne związane z realizacją projektu oraz bieżącą działalnością. Na telebimie odtworzono film promocyjno - instruktażowy obrazujący 29 nowopowstałych siłowni terenowych oraz sposób ich właściwej eksploatacji. Pracownicy Fitness Klub Active Style w Jarosławiu byli wspaniałymi animatorami czasu prezentując zebranym ćwiczenia ruchowe. Przeprowadzili oni również szereg konkurencji sprawnościowych cieszących się wielkim zainteresowaniem, za które wręczono nagrody.

 

Serdecznie dziękujemy Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Pawłosiowie, LGD „Pogórze Przemysko – Dynowskie”, Stowarzyszeniu „Kraina Sanu” – LGD, Fitness Klub Active Style w Jarosławiu, paniom z KGW oraz wszystkim uczestnikom imprezy.