Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

Seminarium podsumowujące: „Monitorowanie gminnych strategii edukacyjnych”

Szanowni Państwo


W imieniu Zespołu Monitorującego projekt „Monitorowanie gminnych strategii edukacyjnych” Fundacji J.A. Komeńskiego zapraszam osoby chętne do udziału w seminarium podsumowującym, które odbędzie się w dniu 15.02.2011 r. o godz. 15.00 w Restauracji ADM w Jarosławiu.

Współorganizatorami seminarium są Fundacja J.A. Komeńskiego, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycja w Nowoczesność” oraz Gmina Pawłosiów.

Na terenie Gminy Pawłosiów realizowano projekt Fundacji J.A. Komeńskiego "Monitorowanie gminnych strategii edukacyjnych" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Narodowa Strategia Spójności. Powołany został Komitet Monitorujący Strategię wyrównywania szans edukacyjnych w Gminie Pawłosiów na lata 2009-2014. Komitet Monitorujący tworzą przedstawiciele Gminy Pawłosiów, przedstawiciele organizacji pozarządowych – LGD Stowarzyszenie "Z Tradycją w Nowoczesność", rodzice oraz przedstawiciele Rady Gminy Pawłosiów.

Na podstawie ankiet, wywiadów oraz analizy gminnej strategii edukacyjnej powstał raport, który jest efektem monitoringu i ewaluacji strategii.

Celem monitoringu było poznanie skuteczności działań prowadzonych w ramach wdrożenia strategii, adekwatności strategii do potrzeb mieszkańców a także sformułowanie wniosków i rekomendacji dotyczących ulepszania /wdrażania strategii  gminnej.

Zapraszam i liczę na niezawodne przybycie.


Przewodnicząca Komitetu Monitorującego
Jolanta Kędzior

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu zgłoszenia swojego uczestnictwa
w seminarium pod nr tel.: (016) 621-90-65 do dnia 11.02.2011 r.