Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

Spotkania ze społecznością lokalną

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” rozpoczyna prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


W związku z powyższym informujemy, że w miesiącach czerwcu i wrześniu planujemy przeprowadzić cykl spotkań ze społecznością lokalną w każdej z gmin wchodzących w skład LGD, w celu opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Spotkania będą mieć charakter otwarty, warsztatowy.


Każdy uczestnik będzie mógł zgłosić swój pomysł na projekt do realizacji w ramach LSR na lata 2023-2027. Propozycje projektów, które zawrzemy w tworzonej LSR można będzie w przyszłości realizować. Dlatego pragniemy zachęcić mieszkańców z obszaru działania LGD tj. gmin: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Roźwienica oraz Miasta Radymna do aktywnego udziału w tworzeniu ww. dokumentu i wspólnego wypracowania optymalnej ścieżki rozwoju obszaru objętego LSR w Nowym Okresie Programowania.


Do uczestnictwa w spotkaniach gorąco zachęcamy wszystkich mieszkańców reprezentantów trzech sektorów: publicznego, społecznego, gospodarczego tj.: lokalnych liderów, przedstawicieli JST, sołtysów, organizacji pozarządowych, OSP, członkiń KGW, klubów sportowych, przedsiębiorców, rolników oraz osoby fizycznych aktywnie zaangażowane w rozwój swoich miejscowości.


Czekamy na Państwa pomysły i propozycje zachęcając serdecznie do aktywnego uczestnictwa w spotkaniach.

 

Harmonogram spotkań przedstawiamy w poniższej tabeli.

 

 

Gmina Pawłosiów

Sala Centrum Aktywności Lokalnej
w Pawłosiowie
13.06.2022 r.
godz. 1200

Gmina Roźwienica

Świetlica Wiejska
w Roźwienicy
(Stara Szkoła)
13.06.2022 r.
godz. 1600

Gmina Pruchnik

Sala Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
w Pruchniku
14.06.2022 r.
godz. 1200

Gmina Kańczuga

Sala Ośrodka Kultury Miasta i Gminy Kańczuga
14.06.2022 r.
godz. 1600

Gmina Chłopice

Świetlica Wiejska
w Chłopicach
12.09.2022 r.
godz. 1200

Gmina Laszki Świetlica Wiejska

w Laszkach
12.09.2022 r.
godz. 1600

Gmina Radymno

Sala Narad Urzędu
Gminy Radymno
13.09.2022 r.
godz. 1200

Miasto Radymno

Sala Lustrzana Urzędu Miasta Radymna
13.09.2022 r.
godz. 1600