Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

Strategia Lokalnej Grupy Działania 2007-2013

Geneza i zawartość opracowania.

Niniejsze opracowanie jest weryfikacją Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich przygotowanej dla obszaru funkcjonowania Fundacji „Z Tradycją w Nowoczesność”, która działała jako Lokalna Grupa Działania w ramach Schematu II Pilotażowego Programu Leader+ obejmując gminy - Pawłosiów, Roźwienica oraz Pruchnik. Obecnie Lokalna Grupa Działania stanowiona jest przez partnerów z 5 gmin - Pawłosiów, Roźwienica, Pruchnik, Chłopice, Kańczuga i tego obszaru dotyczy zbudowana LSR, która będzie obowiązującym dokumentem wytyczającym funkcjonowanie LGD „Z Tradycją w Nowoczesność” w okresie 2009 - 2015.

 

Opracowanie wykonano zgodnie z Ustawą z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427) oraz projektach rozporządzeń Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących osi 4 PROW. Jako materiał pomocniczy oparto się również na podręczniku rekomendowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi autorstwa Adama Futymskiego i Ryszarda Kamińskiego pt.. „Budowanie lokalnej strategii rozwoju w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013” (Warszawa 2008).