Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

A A A

Stypendia pomostowe – Dyplom z marzeń 2017/2018

Z przyjemnością informujemy, że przystąpiliśmy do XVI edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Program Stypendiów Pomostowych został zainicjowany w 2002 r. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizatorem jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w Łodzi. Nasza Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” uczestniczy w Programie od 2007 roku i przyznała już 80 stypendiów.

 

W roku akademickim 2017/2018 nasza organizacja planuje przyznać 7 stypendiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy maturzystom mieszkających na terenie działania naszej LGD, tj. teren obejmujący obszar 8 Gmin: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Roźwienica oraz Miasta Radymna.

 

Aby ubiegać się o stypendium należy wypełnić wniosek ON-LINE na stronie www.stypendia-pomostowe.pl Formularze będą aktywne od 3 lipca 2017 r. do 18 sierpnia 2017 r. do godz. 16:00.

 

Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć w siedzibie Biura LGD w nieprzekraczalnym terminie do 25 sierpnia 2017 r.

 

Kandydat/-tka ubiegający/-a się o stypendium pomostowe w obrębie II segmentu musi spełnić łącznie następujące kryteria:

  • ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2017 r., i być maturzystą/-tką z 2017 roku oraz osiągnąć na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 - algorytm obliczania liczby punktów znajdziesz na stronie: http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/algorytm/
  • zostać przyjęty na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich,
  • mieszkać na terenach wiejskich lub w miastach (do 20 tys. mieszkańców) nie krócej niż 2 lata,
  • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1 600 zł brutto lub 1 800 zł brutto (dochód wyliczony z czerwca 2017 r.), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
  • posiadać rekomendację NASZEJ ORGANIZACJI

 

Tylko osoby rekomendowane są uprawnione do aplikowania on-line.
Bez rekomendacji złożenie wniosku za pomocą systemu nie będzie możliwe – wniosek zostanie automatycznie odrzucony.

Prosimy o zapoznanie się z wszystkimi dokumentami właściwymi dla Programu Stypendia Pomostowe dostępnymi na naszej stronie internetowej.

 

Obowiązujące dokumenty to regulamin oraz algorytm potrzebny do obliczania punktów z matury.

 

Więcej informacji w biurze LGD na ul. Kościuszki 26 w Jarosławiu

e-mail – lgd.ztradycjawnowoczesnosc@gmail.com oraz pod nr tel.: (16) 621 90 65

 

Pomocne linki:

http://www.stypendia-pomostowe.pl – link na główną stronę

http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/algorytm/ - link na stronę do obliczania algorytmu