Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

Stypendia pomostowe – Dyplom z marzeń 2016/2017

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że przystąpiliśmy do XV edycji Programu Stypendiów Pomostowych.

W roku akademickim 2016/2017 nasza organizacja planuje przyznać 7 stypendiów w wysokości 500 zł. miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy maturzystom mieszkającym na obszarze działania LGD, tj. gmin: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Roźwienica oraz miasta Radymna.

Aby ubiegać się o stypendium należy wypełnić wniosek ON-LINE na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Formularze będą aktywne od 1 lipca 2016 r. do 17 sierpnia 2016 r. do godz. 16:00. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć w siedzibie Biura LGD w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2016 r. do godz. 16:00.

Kandydat/-tka ubiegający/-a się o stypendium pomostowe w obrębie II segmentu musi spełnić łącznie następujące kryteria:

 

  • ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2016 r. i być maturzystą z 2016 r. Maturzyści lat ubiegłych poprawiający matury w 2016 roku będą dyskwalifikowani.
  • zostać przyjęty/-a na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich,
  • mieszkać na terenach wiejskich lub miastach (do 20 tys. mieszkańców). Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
  • pochodzić z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1295 zł lub 1480 zł (dochód netto wyliczony z czerwca 2016 r.), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osiągnąć na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczania liczby punktów zamieszczony jest na stronie: http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/algorytm/
  • posiadać rekomendację NASZEJ ORGANIZACJI.

 

Tylko osoby rekomendowane są uprawnione do aplikowania on-line.

Bez rekomendacji złożenie wniosku za pomocą systemu nie będzie możliwe – wniosek zostanie automatycznie odrzucony.

Prosimy o zapoznanie się z poniżej zamieszczonymi dokumentami właściwymi dla Programu Stypendiów Pomostowych.

Więcej informacji w biurze LGD na ul. Kościuszki 26 w Jarosławiu

e-mail – lgd.ztradycjawnowoczesnosc@gmail.com oraz pod nr tel.: (16) 621 90 65

 

Pomocne linki:

http://www.stypendia-pomostowe.pl/ - link na główną stronę

http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/algorytm/ - link na stronę do obliczania algorytmu