Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

Stypendia pomostowe - Dyplom z marzeń 2022/2023

Z przyjemnością informujemy, że przystąpiliśmy do XXI Edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Program Stypendiów Pomostowych został zainicjowany w 2002 r. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w Łodzi. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” uczestniczy w Programie od 2007 roku i przyznała już 107 stypendiów.

 

W roku akademickim 2022/2023 nasza organizacja planuje przyznać  5 stypendiów. Roczne stypendium wynosi 7 000 zł, które będzie wypłacane w 10 ratach, od października 2022 r. do lipca 2023 r. maturzystom mieszkającym na terenie działania naszej LGD, tj. teren obejmujący obszar 8 Gmin: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Roźwienica oraz Miasta Radymna.

 

Aby ubiegać się o stypendium należy wypełnić wniosek ON-LINE na stronie www.stypendia-pomostowe.pl Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie w terminie od 4 lipca do 16 sierpnia 2022 r. do godziny 16:00.

 

Wydrukowany z systemu wniosek wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć w biurze LGD w nieprzekraczalnym terminie do 25 sierpnia 2022 r.

 

Kandydat/-tka ubiegający/-a się o stypendium pomostowe w obrębie II segmentu musi spełnić łącznie następujące kryteria:

· obywatelstwo polskie lub posiadanie Karty Polaka,

· ukończenie liceum lub technikum lub szkoły branżowej II stopnia i zdanie egzaminu maturalnego w 2022 r. oraz osiągnięcie na egzaminie maturalnym liczby punktów nie niższej niż 100 – algorytm obliczania liczby punktów znajdziesz na stronie:  www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/algorytm/

· przyjęcie w roku akademickim 2022/2023 na I rok studiów stacjonarnych w polskich publicznych uczelniach akademickich. Wykaz uczelni akademickich pod linkiem: www.stypendia-pomostowe.pl/wp-content/uploads/2022/04/Uczelnie-akademickie_XXI_edycja.pdf,

· mieszkanie na terenach wiejskich lub w miastach (do 20 tys. mieszkańców) nie krócej niż 2 lata, potwierdzone zameldowaniem,

· pochodzenie z rodziny, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2 107 zł brutto wyliczony z czerwca 2022 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,

· posiadanie rekomendacji NASZEJ ORGANIZACJI.

 

Tylko osoby rekomendowane są uprawnione do aplikowania on-line.

 

Bez rekomendacji złożenie wniosku za pomocą systemu nie będzie możliwe – wniosek zostanie automatycznie odrzucony.

 

O stypendia nie mogą się ubiegać studenci podejmujący studia na kierunkach dla służb mundurowych.

 

Prosimy o zapoznanie się z wszystkimi dokumentami właściwymi dla Programu Stypendia Pomostowe dostępnymi na naszej stronie internetowej. Obowiązujące dokumenty to regulamin oraz algorytm potrzebny do obliczania punktów z matury.

 

Więcej informacji w biurze LGD na ul. Kościuszki 26 w Jarosławiu e-mail –lgd.ztradycjawnowoczesnosc@gmail.com oraz pod nr tel.: (16) 621 90 65

 

Pomocne linki:

www.stypendia-pomostowe.pl/ – link na główną stronę

www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/algorytm/ - link na stronę do obliczania algorytmu