Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

Szkolenie dla członków organu decyzyjnego Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycja w Nowoczesność”

W dniu 9 stycznia 2017 r. odbyło się szkolenie dla członków Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” dotyczące zasad funkcjonowania Rady jako organu decyzyjnego. Szkolenie z zakresu procedur i kryteriów wyboru operacji przeprowadziła Pani Marta Starmach, podczas jego trwania przybliżyła zasady przyznawania dofinansowania dla beneficjentów w ramach poddziałania 19.2. Omówiono również zmiany w podejściu Leader w okresie programowania 2014 – 2020 w kontekście wdrażania LSR, cele, przedsięwzięcia, wskaźniki, harmonogram wdrażania, budżet oraz procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR, w tym kryteria wyboru operacji i karty oceny. Organizatorem szkolenia była Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycja w Nowoczesność”.

Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej.