Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

UWAGA !!! 16.08.2021r. MIJA TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW ON-LINE NA STYPENDIUM POMOSTOWE

Termin na składanie wniosku ON-LINE mija o godzinie 16:00 w dniu 16 sierpnia 2021 r.

 

Aby ubiegać się o stypendium należy wypełnić wniosek ON-LINE na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

 

W roku akademickim 2021/2022 nasza organizacja planuje przyznać  5 stypendiów. Roczne stypendium wynosi 7 000 zł, które będzie wypłacane w 10 ratach, od października 2021 r. do lipca 2022 r. maturzystom mieszkających na terenie działania naszej LGD, tj. teren obejmujący obszar 8 Gmin: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Roźwienica oraz Miasta Radymna.

 

Wydrukowany z systemu wniosek wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć w siedzibie Biura LGD w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2021 r.

 

Kandydat/-tka ubiegający/-a się o stypendium pomostowe w obrębie II segmentu musi spełnić łącznie następujące kryteria:

· ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2021 r. i być maturzystą/-tką z 2021 roku oraz osiągnąć na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100 – algorytm obliczania liczby punktów znajdziesz na stronie: http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/algorytm/

· zostać przyjęty w roku akademickim 2021/2022 na I rok studiów stacjonarnych w polskich publicznych uczelniach akademickich,

· mieszkać na terenach wiejskich lub w miastach (do 20 tys. mieszkańców) nie krócej niż 2 lata, potwierdzone zameldowaniem,

· pochodzić z rodziny, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1 960 zł brutto wyliczony z czerwca 2021 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,

· posiadać rekomendację NASZEJ ORGANIZACJI.

 

Tylko osoby rekomendowane są uprawnione do aplikowania on-line.

 

Bez rekomendacji złożenie wniosku za pomocą systemu nie będzie możliwe – wniosek zostanie automatycznie odrzucony.