Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

Walne Zebranie Członków LGD

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Walnego Zebrania Członków LGD, które odbędzie się w dniu 14 stycznia 2020 r. o godzinie 14.00 w sali Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze, ul. Parkowa 1, 37 – 220 Kańczuga.

Na podstawie § 15 ust. 2 pkt 4 Statutu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków LGD.

 

Proponowany program posiedzenia:

 

1. Otwarcie obrad i powitanie uczestników oraz gości,

2. Powołanie Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków,

3. Sprawdzenie obecności i quorum zebrania,

4. Przyjęcie porządku obrad,

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,

6. Informacja dotycząca skreślenia z listy członków i przyjęcia nowych członków stowarzyszenia,

7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” na lata 2014-2020 wraz z załącznikami,

8. Wybór trybu głosowania w sprawie wyboru Wiceprezesa Zarządu,

9. W przypadku tajnego trybu wybierania Wiceprezesa Zarządu ustalenie liczby członków komisji skrutacyjnej,

10. W przypadku tajnego trybu wybierania Wiceprezesa Zarządu zgłaszanie kandydatów i wybór komisji skrutacyjnej,

11. Zgłaszanie kandydatów na Wiceprezesa Zarządu,

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprezesa Zarządu,

13. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2020,

14. Wolne wnioski,

15. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.

 

Z projektami uchwał można zapoznać się na 3 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków w biurze oraz u koordynatorów gminnych LGD.

 

Prezes Zarządu
Regina Wajda