Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

Walne Zebranie Członków LGD

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia  „Z Tradycją w Nowoczesność”, które odbędzie się w dniu 27.01.2016 roku o godzinie 10:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Radymnie, ul. Lwowska 16, 37-550 Radymno.

 

Na podstawie § 15 ust. 2 pkt. 4 Statutu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia 
„Z Tradycją w Nowoczesność”, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 

Proponowany  porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad i powitanie uczestników oraz gości,
  2. Powołanie Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania,
  3. Sprawdzenie obecności i quorum zebrania,
  4. Przyjęcie porządku obrad,
  5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” na lata 2014-2020 wraz z załącznikami,
  7. Wolne wnioski,
  8. Zakończenie zebrania.

Z projektami uchwał można zapoznać się na 3 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków w biurze oraz u koordynatorów gminnych LGD.

Zapraszamy do udziału w obradach

Jolanta Kędzior
Prezes Zarządu