Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

Walne Zebranie Członków LGD

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia  „Z Tradycją w Nowoczesność”, które odbędzie się w dniu  24.10.2016 roku o godzinie 14:00 w świetlicy wiejskiej w Mokrej (Gmina Roźwienica).

 

Na podstawie § 15 ust. 2 pkt. 4 Statutu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia

„Z Tradycją w Nowoczesność”, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 

Proponowany  porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad i powitanie uczestników oraz gości,

2. Powołanie Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania,

3. Sprawdzenie obecności i quorum zebrania,

4. Przyjęcie porządku obrad,

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,

6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w procedurze oceny i wyboru operacji,

7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu LGD do wprowadzania zmian
w procedurze oceny i wyboru operacji oraz grantobiorców,

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w kryteriach wyboru operacji oraz grantobiorców wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów,

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2017,

10. Wolne wnioski,

11. Zakończenie zebrania.

 

Z projektami uchwał można zapoznać się na 3 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków w biurze oraz u koordynatorów gminnych LGD.

 

Zapraszamy do udziału w obradach

 

Jolanta Kędzior
Prezes Zarządu