Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

Walne Zebranie Członków LGD

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”, które odbędzie się w dniu 13.11.2017 r. o godzinie 14.00 w Szkole Podstawowej w Chłopicach imienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, Chłopice 192 A, 37-561 Chłopice.

 

Na podstawie § 15 ust. 2 pkt 4 Statutu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków LGD.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

1. Otwarcie obrad i powitanie uczestników oraz gości,

2. Powołanie Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania,

3. Sprawdzenie obecności i quorum zebrania,

4. Przyjęcie porządku obrad,

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,

6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” na lata 2014-2020,

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2018,

8. Wolne wnioski,

9. Zakończenie zebrania.

Z projektami uchwał można zapoznać się na 3 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków w biurze oraz u koordynatorów gminnych LGD.

 

Zapraszamy do udziału w obradach.

Jolanta Kędzior

Prezes Zarządu