Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

Walne Zebranie Członków LGD

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”, które odbędzie się w dniu 22.05.2018 r. o godzinie 14.00 w sali przy remizie OSP w Duńkowicach, Duńkowice 16, 37-550 Radymno.

 

Na podstawie § 15 ust. 2 pkt 4 Statutu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków LGD.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad i powitanie uczestników oraz gości,

2. Powołanie Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania,

3. Sprawdzenie obecności i quorum zebrania,

4. Przyjęcie porządku obrad,

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,

6. Złożenie sprawozdania merytoryczno – finansowego z działalności LGD za rok 2017,

7. Złożenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2017,

8. Złożenie sprawozdania z działalności Rady LGD za rok 2017,

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady LGD za rok 2017,

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2017,

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytoryczno – finansowego z działalności LGD za rok 2017,

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi LGD za rok 2017,

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2018 rok,

14. Wolne wnioski,

15. Zakończenie zebrania.

 

Z projektami uchwał można zapoznać się na 3 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków w biurze oraz u koordynatorów gminnych LGD.

 

Zapraszamy do udziału w obradach

 

Wiceprezes Zarządu

Agnieszka Ibrahim