Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

Walne Zebranie Członków LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”

Walne Zebranie Członków LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” Na podstawie § 15 ust. 2 pkt 4 Statutu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 19 maja 2015 r. Walne Zebranie Członków LGD.
Zebranie rozpocznie się o godzinie 1400 w sali przy Ośrodku Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze, Kańczuga 1, 
37 – 220 Kańczuga.

Program Zebrania:

 1. Otwarcie obrad i powitanie uczestników oraz gości,
 2. Powołanie Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania,
 3. Sprawdzenie obecności i quorum zebrania,
 4. Przyjęcie porządku obrad,
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
 6. Złożenie sprawozdania merytoryczno – finansowego z działalności LGD za rok 2014,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytoryczno – finansowego z działalności LGD
  za rok 2014,
 8. Złożenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2014,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2014,
 10. Złożenie sprawozdania z działalności Rady LGD za rok 2014,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady LGD za rok 2014,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi LGD za rok 2014,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2015 rok,
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stowarzyszenia
  „Z Tradycją w Nowoczesność” wraz z załącznikami,
 15. Wolne wnioski,
 16. Zakończenie zebrania.


Z projektami uchwał można zapoznać się na 3 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków w biurze oraz
u koordynatorów gminnych LGD.

Prezes Zarządu
Jolanta Kędzior