Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju 2007-2013

Szanowni Państwo


W związku z opublikowaniem wszystkich Zarządzeń Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla formularzy wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” udostępniamy Państwu jako potencjalnym beneficjentom formularze wniosków do poszczególnych działań objętych Programem Leader + schemat III. Są to:

 

  1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi wraz z instrukcją jego wypełniania (przyjęty zarządzeniem Prezesa ARiMR nr 107/2009 z dnia 10 września 2009r. zmieniającym zarządzenie nr 84/2009 z dnia 23 lipca 2009r.).
  2. Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi wraz z instrukcją jego wypełniania (przyjęty zarządzeniem Prezesa ARiMR nr 83/2009 z dnia 23 lipca 2009r.).
  3. Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej wraz z instrukcją jego wypełniania (przyjęty zarządzeniem Prezesa ARiMR nr 66/2009 z dnia 5 czerwca 2009r.);
  4. Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw wraz z instrukcją jego wypełniania (przyjętego zarządzeniem Prezesa ARiMR nr 65/2009 z dnia 5 czerwca 2009r.).


Z upoważnienia
Wiceprezesa LGD – Zdzisławy Misiąg
Jolanta Kędzior
LGD „Z Tradycją w Nowoczesność” z siedzibą w Pawłosiowie