Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

Webinarium „Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Funduszy Europejskich na lata 2014 -2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu zaprasza na bezpłatne webinarium „Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Funduszy Europejskich na lata 2014 -2020”.

 

Webinarium odbędzie się 7 grudnia 2020 r. od 11:00 do 12:00 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mailowy oraz tytuł spotkania) na adres: lpi.przemysl@podkarpackie.pl i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 7 grudnia 2020 r. do 8:00. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (7 grudnia 2020 r.).

 

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

 

Webinarium skierowane jest do osób chcących otrzymać wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z funduszy europejskich.

 

Link do ogłoszenia http://fundusze.podkarpackie.pl/index.php/11-gpi-rzeszow/akualnosci/1891-webinarium-dotacje-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-z-funduszy-europejskich-na-lata-2014-2020

 

https://pl-pl.facebook.com/gpirzeszow/photos/a.605718212848737/3493252477428615/?type=3&theater

 

Program webinarium:

  • Działanie 7.2 Wsparcie osób pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP);
  • Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WP;
  • Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (POWER);
  • Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy w ramach POWER;
  • Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich (Poddziałanie 6.2 PROW 2014-2020)

Po webinarium będzie możliwość zadawania pytań.

 

Organizator webinarium:

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu  
ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl 
tel.: 798 771 080, 798 771 524
e-mail lpi.przemysl@podkarpackie.pl