Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją wydaną przez Europejską Sieć na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, o tym, jak LEADER może wspierać inteligentne wioski.

Koncepcja inteligentnych wiosek skupia się na potrzebach i potencjale obszarów wiejskich — w porównaniu do miast, często pomijanych, przez co też narażonych na pozostawanie w tyle wobec nadchodzących zmian.

 

W całej Europie, zaangażowane społeczności wiejskie szukają rozwiązań dla swoich narastających problemów, takich jak wyludnianie się wsi i spadający poziom lokalnych usług. Badają przy tym potencjał transformacji cyfrowej oraz starają się określić szanse i zagrożenia na przyszłość, zacieśniając przy tym więzi z obszarami miejskimi. Jednocześnie, w miarę przechodzenia na zeroemisyjną gospodarkę przyszłości i adaptację do zmian klimatu, wieś czekają poważne zmiany strukturalne, dotykające wszystkich aspektów społecznych i gospodarczych.

 

To wszystko jest ogromnym wyzwaniem dla społeczeństwa, ale jednocześnie, stanowi okazję do wprowadzenia zmian w metodach produkcji żywności i energii oraz budowy nowego — bardziej sprawiedliwego i godziwego systemu ekonomicznego, uwzględniającego ograniczenia środowiskowe.

 

Dla chcących wykorzystać ten czas, to właśnie lokalne grupy działania i inteligentne wioski stanowią atrakcyjną koncepcję, mogącą pomóc w gromadzeniu wsparcia dla społeczności lokalnych i innych zainteresowanych, organizujących się wokół konkretnego wyzwania lub szansy. Koncepcja ta może przy tym wzmocnići poszerzyć zakres działań lokalnych grup działania, jednocześnie umacniając przy tym program LEADER/RLKS — jeżeli tylko będzie dobrze zaprojektowana na poziomie politycznym.

 

Dlatego też, zainteresowanych tematem odsyłamy do publikacji, gdzie opisano potencjalną rolę programu LEADER/RLKS we wspieraniu wdrażania koncepcji inteligentnych wiosek, poddano ocenie obecne bariery w realizacji LEADER/RLKS rozpoznane przez LGD i zawarto zalecenia co do tego, jak można je pokonać, aby w pełni wykorzystać potencjał inteligentnych wiosek na poziomie lokalnym.

 

Link do publikacji:  www.ksow.pl/files/user_upload/LGD/smart-villages_orientations_leader-clld_pl.pdf