Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą - Rural Inspiration Awards 2020 — poznaj bliżej finalistów!

Publikacja koncentruje się na przedstawieniu, opisaniu oraz promocji projektów zrealizowanych przez finalistów konkursu promującego dobre praktyki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich — Rural Inspiration Awards 2020. Konkurs ten, jak przeczytamy we wstępie do broszury, opierał się o następujące kryteria:

 

  • bezpośrednie korzyści, tj. potencjalne lub faktyczne pozytywne zmiany gospodarcze, środowiskowe/klimatyczne i społeczne wynikające z inicjatywy;
  • wartość w zakresie tworzenia sieci kontaktów, tj. współpraca między różnymi zainteresowanymi stronami lub zapewnianie nowych możliwości tworzenia sieci kontaktów/współpracy w wyniku inicjatywy;
  • możliwość przenoszenia/powielania, tj. potencjalne lub faktyczne powielanie danej inicjatywy na innych europejskich obszarach, które borykają się z podobnymi problemami;
  • synergie z innymi obszarami polityki UE i narzędziami finansowania innymi niż EFRROW, wkład w urzeczywistnienie więcej niż jednego celu unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich lub innych celów polityki;
  • innowacyjność, tj. wykorzystanie nowej technologii, metodyki lub nowego podejścia, które opracowano od podstaw w ramach danej inicjatywy lub które nigdy wcześniej nie były wykorzystywane na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym ani lokalnym;
  • wartość jako źródło inspiracji – kryterium to opiera się na doświadczeniu ekspertów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

 

Broszura podzielona jest na trzy główne rozdziały — „Biogospodarka”, „Łagodzenie zmiany klimatu” i „Przystosowanie się do zmiany klimatu”.
W każdym z nich znajdziemy opis pięciu przykładów projektów-finalistów konkursu Rural Inspiration Awards 2020.

 

 

Publikacja dostępna jest w języku polskim na stronie internetowej: https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/enrd_publications/publi_eafrd-brochure-12_pl.pdf